Foto: Göteborgs stad

Parallellt uppdrag Cirkus Lorensberg – fyra team utvalda

Nu står det klart vilka fyra arkitekt team som valts ut för att få vara med och utveckla Cirkus Lorensberg, en attraktiv plats mitt i centrala Göteborg som ska skapa plats för nya bostäder och centrumlokaler.

I december 2020 bjöd Serneke i samarbete med Göteborgs Stad och Sveriges Arkitekter in till prekvalificering inför parallella uppdrag för utveckling av Cirkus Lorensberg. Uppdraget innebär att inom ramen för en detaljplaneprocess och genom ett varsamt förhållningssätt till Lorensbergsparken skapa nya bostäder i ett centralt läge, stärka såväl parkens funktion utifrån dess kulturhistoriska betydelse som omgivande gator med nya funktioner i bottenvåningar och säkerställa trygga och tillgängliga stråk förbi och igenom kvarteret i en värdefull kulturhistorisk miljö.

De fyra utvalda teamen speglar olika förhållningssätt till arkitektur och till uppgiften.

Serneke och Göteborgs stad har den 12 mars 2021 i samverkan och efter utvärdering beslutat att välja följande fyra team för genomförande av parallella uppdraget:

  • Belatchew Arkitekter – Nivå Landskapsarkitektur
  • Kanozi Arkitekter – Mareld Landskapsarkitekter – Antiquum
  • OKK+ – Sandellsandberg Arkitekter – GAJD Arkitekter
  • Reiulf Ramstad Arkitekter – Kaminsky Arkitektur

De fyra utvalda teamen speglar olika förhållningssätt till arkitektur och till uppgiften. De bedöms kunna hantera frågeställningarna utifrån olika perspektiv så att en bred belysning av uppdraget kan åstadkommas. Urvalet bland inkomna intresseanmälningar bygger på en sammantagen bedömning av uppdragsorganisation, programförklaring och referensprojekt.

Totalt inkom 21 stycken intresseanmälningar, alla av mycket hög kvalitét, från en blandning av stora, mellanstora och mindre arkitektkontor. Samtliga intresseanmälningar har utvärderats. Det parallella uppdraget kommer att fortsätta under det kommande halvåret med en efterföljande utvärdering innan årsskiftet.

Relaterade tävlingsbidrag

Visa alla tävlingsbidrag
Parallellt uppdrag – Cirkus Lorensberg

Parallellt uppdrag – Cirkus Lorensberg

TävlingCirkus Lorensberg tar form
Serneke bjuder in till prekvalificering inför parallellt uppdrag för utveckling av Cirkus Lorensberg. Uppdraget för detaljplanen innebär att skapa cirka 100 nya bostäder, verksamheter och ett parkeringsgarage.