Cirkus Lorensberg tar form

Förslaget från arkitektteamet OKK+/Sandellsandberg Arkitekter/GAJD Arkitekter kommer att vara utgångspunkt för det fortsatta detaljplanearbetet.

I mars 2021efter avslutad prekvalificeringsprocess fick fyra arkitektteam i uppdrag att ta fram varsitt förslag för utformningen av cirka 250 nya bostäder, verksamheter och parkeringsgarage på Cirkustomten – ett av Göteborgs mest centrala lägen. De fyra arkitektteamen speglade olika förhållningssätt till arkitektur och har tillsammans med bedömningsgruppen jobbat fram sina förslag som slutredovisades i december 2021.

OKK+, Sandellsandberg Arkitekter och GAJD Arkitekter

Kanozi, Mareld Landskapsarkitekter och Antiquum

Reiulf Ramstad Arkitekter och Kaminsky Arkitektur

Belatchew Arkitekter och Nivå Landskapsarkitektur