Tävlingen om framtidens Täby är avgjord – Tibble-Åvatriangeln

Tävlingen om en ny strukturplan för Tibble-Åvatriangeln i Täby har fått en vinnare. Den danska arkitektbyrån Henning Larsen Architects tävlingsförslag Tibble 2.0 blev juryns favorit.

Motiveringen från juryn som bestått av arkitekter, politiker och tjänstemän från Täby kommun lyder: ”I Tibble 2.0 får Täby en självklar mittpunkt i Tibble-Åvatriangeln, utan gränser mot omgivningen och med bättre koppling mellan Täby stadskärna och Roslags-Näsby. Den nya stadsdelen har ett grönt hjärta i den centrala parken, som omges av en samling lägre byggnader – de så kallade juvelerna. Det är småskaligt, trivsamt och skyddat i den centrala parken, samtidigt som högre byggnader i det föreslagna Täby Science Park skapar en intressant siluett mot Täby centrum.”

Tävlingsuppdrag

Tävlingstiden pågick mellan den 2 maj och 14 september. Under tävlingsperioden fick fyra utvalda arkitektteam uppgiften att göra varsitt förslag till en innovativ, strategisk och långsiktigt hållbar strukturplan. Tävlingen omfattade området strax söder om Täby centrum, där Roslagsbanans två linjer förgrenar sig och bildar en triangel. Den föreslagna strukturplanen ger en övergripande bild av var byggnader, gator, parker och torg kan placeras i den nya stadsdelen.

Deltagande arkitektkontor

 • Henning Larsen Architects. Samarbetspartner; SLA, Second City och Cowi
 • Briq Group, Schauman – Nordgren Architects Aps, Marianne Levinsen Landskab, SWECO Roads Denmark A/S och Dorte Mandrup A/S
 • COBE. Underkonsult WSP Sweden
 • Mandaworks AB och ADEPT

Vinnarförslaget Tibble 2.0

Tävlingsförslaget Tibble 2.0 kopplar samman Roslags Näsby, Täby centrum och Tibble med en genomtänkt gatustruktur som förbättrar orienterbarheten och möjligheterna att ta sig till och från omgivande områden. Byggnaderna är högre mot norr och trappas ned mot söder, allt för att ta hand om den lågt stående sol som Täby har till största delen av året.

Det vinnande tävlingsförslaget kommer ligga till grund för Täby kommuns fortsatta arbete med att planera den framtida stadsdelen Tibble-Åvatriangeln.

Jury

Tävlingsförslagen har bedömts av en jury bestående av:

 • Johan Algernon (M), Juryns ordförande
  Ordförande Stadsbyggnadsnämnden
 • Mats Nordström (L),
  Vice ordförande Stadsbyggnadsnämnden
 • Jan Boman (S),
  2:a vice ordförande Stadsbyggnadsnämnden
 • Joachim Quiding
  Samhällsutvecklingschef, Täby kommun
 • Patrik Forshage
  Utbildningschef, Täby kommun
 • Leif Eriksson
  Näringslivschef, Täby kommun
 • Martin Edfelt SAR/MSA
  Stadsarkitekt, Täby kommun
 • Anna Rex SAR/MSA
  Ledamot utsedd av Sveriges Arkitekter
 • Karin Ahlzén SAR/MSA
  Ledamot utsedd av Sveriges Arkitekter

Juryn har även haft tre adjungerande ledamöter:

 • Hans Guldevall, Projektledare för tävlingen
 • Erik Heribertson, Kultur/Fritidschef
 • Anna Feltelius, Stadsträdgårdsmästare

Jurygruppens sekreterare har varit Anna Forsberg, landskapsarkitekt LAR/MSA, Sveriges Arkitekter.

Tävlingsfunktionär har varit Anna Björneheim, Täby kommun.

Relaterade tävlingsbidrag

Visa alla tävlingsbidrag
Nu har tävlingsförslagen i arkitekttävlingen för Tibble-Åvatriangeln i Täby inkommit

Nu har tävlingsförslagen i arkitekttävlingen för Tibble-Åvatriangeln i Täby inkommit

TävlingArkitekttävling för Tibble-Åvatriangeln i Täby
Under perioden 4 maj – 14 september har fyra arkitektteam skissat på fyra olika förslag på hur området kan utvecklas till en värdegivande stadsdel med arbetsplatser, utbildning, bostäder, parker och idrott. Tanken är att det vinnande tävlingsförslaget kommer att ligga till grund för den fortsatta planeringen av området.