Arkitekttävling för Tibble-Åvatriangeln i Täby

Täby kommun bjuder in till tävling med syfte att få en innovativ, strategisk och långsiktigt hållbar strukturplan för Tibble-Åvatriangeln, vilken sedan kan komma att ligga till grund för efterföljande arbete med planprogram och detaljplaner.

Tävlingsområdet ligger strax söder om Täby Centrum där Roslagsbanans två linjer förgrenar sig och bildar en triangel. Först sker en prekvalificering och sedan kommer fyra arkitektteam att väljas ut som får delta i arkitekttävlingen.

Visionen är att skapa en värdegivande stadsdel som utgör hjärtat i den framväxande regionala stadskärnan Täby centrum – Arninge. En stadsdel där verksamheter, människor, byggnader och offentliga rum bidrar till ett inkluderande stadsliv som skapar värde för alla och som ger ett internationellt avtryck. Här skapas flexibla ytor som ger förutsättningar för innovation och synergier mellan skolor, näringsliv, idrott och kultur. Även nya bostäder och en stadsdelspark, som stärker visionen, ska inrymmas. Genom att länka samman stadskärnan och överbrygga barriärer skapas förutsättningar för hållbar mobilitet.

Viktiga datum

Sista dag för frågor i samband med intresseanmälan: 2018‐03-14
Sista dag för svar i samband med intresseanmälan: 2018‐03-19
Sista dag för inlämning av intresseanmälan: 2018‐03‐26
Meddelande till utvalda intressenter att de bjuds in att tävla: Vecka 16
Tävlingstid: 2 maj – 14 september

Tendsign är ett elektroniskt upphandlingssystem som arrangören använder för denna projekttävling. Det är kostnadsfritt för intressenten att använda systemet och att lämna intresseanmälan. För att få tillgång till systemet krävs en inloggning. Intressenten får ett användarnamn och lösenord genom att göra en registrering på www.tendsign.com. Efter registreringen ges intressenten omedelbart tillgång till systemet.