Nu har tävlingsförslagen i arkitekttävlingen för Tibble-Åvatriangeln i Täby inkommit

Översiktsbild på Tibble/Åva-området.

Under perioden 4 maj – 14 september har fyra arkitektteam skissat på fyra olika förslag på hur området kan utvecklas till en värdegivande stadsdel med arbetsplatser, utbildning, bostäder, parker och idrott. Tanken är att det vinnande tävlingsförslaget kommer att ligga till grund för den fortsatta planeringen av området.

Förslag 1

En hållbar metropol möter naturen

En hållbar metropol möter naturen

Förslag 2

Den gröna triangeln – Täby kunskapsstad

Den gröna triangeln

Förslag 3

Tibble 2.0

Tibble 2.0

Förslag 4

Mixmax Tibble

Mixmax Tibble

Vad händer nu?

En jury bestående av tjänstemän och politiker från Täby kommun samt ledamöter utsedda av Sveriges Arkitekter kommer att bedöma de fyra tävlingsförslagen under september – oktober. Vinnaren presenteras i mitten av november 2018 på kommunens webbplats.

När tävlingen är avgjord kommer det vinnande tävlingsförslaget att ligga till grund för kommunens fortsatta arbete med att planera den framtida stadsdelen. Förslaget kommer utvecklas och detaljfrågor kommer utredas vidare. Tanken är att tävlingsförslaget ska ligga till grund för ett planprogram och sedan flera detaljplaner.

Om tävlingen

Under 2018 genomför Täby kommun en inbjuden arkitekttävling för Tibble-Åvatriangeln där uppgiften är att upprätta en innovativ, strategisk och långsiktigt hållbar strukturplan för tävlingsområdet. Tävlingen inleddes med en urvalsprocess under våren där fyra team valdes ut för att delta i arkitekttävlingen. Tävlingstiden startade 2 maj och pågick fram till den 14 september.

Med hänsyn till Sveriges Arkitekters tävlingsregler är alla teamen anonyma fram tills dess att ett vinnande tävlingsförslag har utsetts.

Syftet med tävlingen är att få in idéer på hur området kan utvecklas i framtiden. Det vinnande tävlingsförslaget kan sedan komma att ligga till grund för vidare arbete med planprogram och detaljplaner. Tävlingsområdet ligger strax söder om Täby centrum där Roslagsbanans två linjer förgrenar sig och bildar en triangel.

Vision

Visionen är att skapa en värdegivande stadsdel som utgör hjärtat i den framväxande regionala stadskärnan Täby centrum – Arninge. En stadsdel där verksamheter, människor, byggnader och offentliga rum bidrar till ett inkluderande stadsliv som skapar värde för alla och som ger ett internationellt avtryck. Här skapas flexibla ytor som ger förutsättningar för innovation och synergier mellan skolor, näringsliv, idrott och kultur. Även nya bostäder och en stadsdelspark, som stärker visionen, ska inrymmas. Genom att länka samman stadskärnan och överbrygga barriärer skapas förutsättningar för hållbar mobilitet.

Tävlingsprogram

Tävlingsförslagen grundar sig på det tävlingsprogram som beslutades i kommunstyrelsen den 9 april 2018.

Ladda ned tävlingsprogram

Relaterade tävlingsbidrag

Visa alla tävlingsbidrag
Tävlingen om framtidens Täby är avgjord – Tibble-Åvatriangeln

Tävlingen om framtidens Täby är avgjord – Tibble-Åvatriangeln

TävlingArkitekttävling för Tibble-Åvatriangeln i Täby
Tävlingen om en ny strukturplan för Tibble-Åvatriangeln i Täby har fått en vinnare. Den danska arkitektbyrån Henning Larsen Architects tävlingsförslag...