Vinnaren utsedd i projekttävlingen om Lunds stadshall

Hösten 2018 bjöd Lunds kommun in till en allmän internationell arkitekttävling för utveckling och renovering av Stadshallen. Tävlingen arrangerades av Lunds kommun i samarbete med Sveriges Arkitekter.

Syftet med tävlingen var att få fram en bärande arkitektonisk idé för hur Stadshallen kan renoveras och samtidigt utvecklas för olika verksamheter. Ombyggnaden ska bidra till att byggnaderna öppnas upp mot staden, samtidigt som de kulturhistoriska och arkitektoniska värdena måste respekteras.

Tävlingen pågick under perioden december 2018–28 februari 2019 och resulterade i hela 60 förslag, varav 59 godkändes för bedömning. Efter ett tufft arbete från juryns sida kan vi nu presentera vinnaren!

Vinnarförslag

Efter avslutad bedömning har juryn utsett The stage is set av White arkitekter, genom arkitekt SAR/MSA Rebecka Wijk, arkitekter MSA Oskar Nordström, Anna von Gegerfelt och Erik Järinge, till vinnarförslag. Juryn rekommenderar förslaget för fortsatt bearbetning och genomförande.

Ur motiveringen:

The stage is set aktiverar Stadshallen i sin helhet och låter byggnadsensemblen bli just den nod och samlingsplats för kultur som programmet efterfrågar. Med ett konsekvent genomfört grepp skapas en generös palett av robusta lösningar som tillåter både anpassning och framtida utveckling.

Andraplats delas mellan:

 • Klassic av ROLF design & arkitektur genom arkitekter SAR/MSA Rolf Andersson, Pier Francesco Galuppini, Peter Kinnmark, Alessio Manis Arkitekt Alaia samt arkitekt Rodriguez Elorriaga
 • Stadshallen as City av parklee studio genom Jusin Park (BArch DipArch) och Kisoo Hwang
 • Syntes av Sjöblom Freij Arkitekter genom arkitekter SAR/MSA Jacob Sjöblom och Axel Freij.

Jury

Tävlingsförslagen har bedömts av en jury bestående av:

 • Inga-Kerstin Eriksson (C), kommunalråd, kommunstyrelsen, Lunds kommun
 • Anders Almgren (S), oppositionsråd, kommunstyrelsen, Lunds kommun
 • Malin Sjögren, stadsarkitekt, stadsbyggnadskontoret, Lunds kommun
 • Annika Eklund, kulturchef, kultur- och fritidsförvaltningen, Lunds kommun
 • Gunilla Hansson, byggprojektledare, serviceförvaltingen, Lunds kommun
 • Sven Olof Ahlberg, bebyggelseantikvarie
 • Elizabeth Hatz, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
 • Jonas Lindvall, arkitekt SIR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter

Projektledare för tävlingen var Gunilla Hansson. Processledare för juryarbetet har varit arkitekt SAR/MSA Julia Hertzman, Sveriges Arkitekter.

Juryutlåtande

Relaterade tävlingsbidrag

Visa alla tävlingsbidrag