60 inlämnade förslag till tävling om Stadshallen i Lund

Lunds kommun bjöd in till en allmän internationell arkitekttävling för utveckling och renovering av Stadshallen. Tävlingen arrangeras av Lunds kommun och anordnas i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU 2016:1145) i samarbete med Sveriges Arkitekter.

Syftet med tävlingen är att få fram en bärande arkitektonisk idé för hur Stadshallen kan renoveras och samtidigt utvecklas för befintliga och tillkommande verksamheter. Ombyggnaden ska bidra till att byggnaderna öppnas upp mot omgivande stad, samtidigt som de kulturhistoriska och arkitektoniska värdena tydligt respekteras. Syftet är även att handla upp arkitekt för att utveckla projektet vidare i kommande samverkansentreprenad.

Tävlingen resulterade i totalt 60 förslag. Ta del av förslagen i sin helhet nedan!

Vad händer nu?

En jury bestående av tjänstemän, sakkunniga och politiker från Lunds kommun samt ledamöter utsedda av Sveriges Arkitekter kommer att bedöma tävlingsförslagen under mars-april. Vinnaren förväntas vara utsedd i maj. När tävlingen är avgjord kommer det vinnande tävlingsförslaget att ligga till grund för det fortsatta arbetet med att utveckla Stadshallen.

Relaterade tävlingsbidrag

Visa alla tävlingsbidrag
Vinnaren utsedd i projekttävlingen om Lunds stadshall

Vinnaren utsedd i projekttävlingen om Lunds stadshall

TävlingAllmän arkitekttävling Stadshallen, Lund
Hösten 2018 bjöd Lunds kommun in till en allmän internationell arkitekttävling för utveckling och renovering av Stadshallen. Tävlingen arrangerades av...