Vinnare av Värmlands Arkitekturpris

Publicerad: 2022-04-28

Nu är det klart vilket projekt som vinner Sveriges Arkitekter Värmland Arkitekturpris 2021. Vinnaren är Zakrisdal Socialpsykiatriskt boende.

Arkitekt – Sweco

  • Ansvarig arkitekt: Lars Yngvesson
  • Handläggande arkitekt: Tatjana Baros
  • Handläggande ingenjör: Bo Hyttring
  • Medverkande ingenjör: Terese Gydemo Ericsson
  • Landskap: Emilia Forsell
  • Illustratör: Sofia Kourbetis
  • Beställare: Karlstads kommun
  • Totalentreprenör: PEAB

Juryns motivering

”Genom en djupgående förståelse för användarnas behov av sociala kvaliteter i boendemiljön har arkitekterna, genom omsorgsfull placering och genomtänkt utformning skapat en miljö som är både öppen och privat. Förhållandet mellan respektive bostadsenhet, gemensamma lokaler och utemiljön skapar förutsättningar för aktivt så väl som passivt deltagande. Tack vare materialval som samspelar väl med omkringliggande landskap och en enhetlig färgsättning skapas dessutom en miljö som upplevs som enhetlig och inbjudande.

Sweco genom Lars Yngvesson och Tatjana Baros är, genom att de på ett föredömligt sätt visat att god arkitektur uppstår i medvetna gestaltningsval, med användarnas behov i fokus och inte i exklusiva material- och konstruktionslösningar, värdiga vinnare av Sveriges Arkitekter Värmlands arkitekturpris 2021”

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Brf Gösta Berling vinner årets arkitekturpris
Värmland

Brf Gösta Berling vinner årets arkitekturpris

Sveriges Arkitekter Värmland har beslutat att tilldela arkitekturpriset 2023 till Brf Gösta Berling i Sunne. Arkitekt: KLARA arkiteker Beställare: Sunne Byggnads AB
Publicerad:
Nominerade till Värmlands Arkitekturpris
Värmland

Nominerade till Värmlands Arkitekturpris

Här de nominerade till Sveriges Arkitekter Värmland Arkitekturpris – SAVA är ett arkitekturpris som delas ut vartannat år till ett projekt i Värmland.
Publicerad: