Hallands konstmuseum vinner arkitekturpris

Publicerad: 2022-03-24

Sveriges Arkitekter Halland delar varje år ut sitt arkitekturpris. I år prisas tillbyggnaden till Hallands Konstmuseum i Halmstad.

– Tillbyggnaden har skapat fina och genomtänkta rum och flöden för besökaren. Stor omsorg om ljud, ljus och akustik genomsyrar projektet, säger jurymedlemmen Malin Jarl.

Den ursprungliga museibyggnaden är från 1933 och har Ragnar Hjorth som arkitekt. Önskemålen till White Arkitekter, som ritat tillbyggnaden, var att öppna museet mot både staden och Nissan och göra så att fler hittade dit. Museet behövde också lokaler för tillfälliga utställningar och event.

– Det nya entréområdet från ån Nissan väcker genast intresse för byggnaden och dess verksamhet, både med den öppna platsen vid ingången och med stor variation av olika växter utmed gångvägen, säger Andreas Lindqvist, som också ingår i juryn för Hallands arkitekturpris.

Arkitekter, inredningsarkitekter och landskapsarkitekter har jobbat tillsammans för att skapa en ny entrédel, med reception och kafé, och kopplar ihop åpromenaden med museet. Inne i huset har tillgängligheten ökat. Den befintliga museibyggnaden har också renoverats grundligt.

Hallands Konstmuseum har fått en särdeles lyckad tillbyggnad, invid den äldre från 1933. Den nya delen har givits mycket väl avstämda rumsvolymer. Byggnaden har skapats med vackert komponerade material och fint genomtänkta färgval.

Juryns motivering

Hallands Konstmuseum valdes ut av juryn bland omkring 20 inkomna förslag runt om i Halland. De flesta av dem besöktes och bedömdes på plats under sensommaren och hösten 2021. Juryn för Hallands arkitekturpris har bestått av ordförande Pernilla Kindell, Jennie Fagerström, Malin Jarl, Andreas Lindqvist, Lars Nilsson och Ulf Schriever-Abeln.

Ansvariga från White Arkitekter är arkitekt SAR/MSA Lotta Sundell, landskapsarkitekt LAR/MSA Karin Höök och arkitekt SAR/SIR/MSA Åsa Haremst. Beställare är Stiftelsen Hallands Länsmuseer, Halmstads kommun och Region Halland.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Kapell och tillbyggnad vinner arkitekturpris
Halland

Kapell och tillbyggnad vinner arkitekturpris

Sveriges Arkitekter Halland delar varje år ut sitt arkitekturpris. 2023-års pris går till Birgittakapellet samt om- och tillbyggnad av S:t Jörgens kapell i Varberg.
Publicerad:
Kulturhuset Argus vinner arkitekturpris
Halland

Kulturhuset Argus vinner arkitekturpris

Falkenbergs nya kunskaps- och kulturcentrum – Argus vinner Sveriges Arkitekter Hallands pris 2020. Arkitekt är Fojab.
Publicerad: