Livsviktigt, ett samtal om inredningsarkitektur

Publicerad: 2021-09-10

Akademin för Inredningsarkitektur deltog i Arkitekturdagarna i Malmö genom att reflektera över tre ämnen som på olika sätt är livsviktiga för vår gemensamma framtid här på jorden.

Kristin Östberg, Åsa Harmest och Torsten Hild.

Kristin Östberg pratade om hur vår yrkeskår, tillsammans och omedelbart, måste agera för att bidra till den livsviktiga klimatomställningen.

Åsa Haremst funderade över vikten av skönhet. Hur gör vi för att inte tappa bort det vackra och sinnliga i en värld där klimat och återbruk dominerar

Torsten Hild reflekterade över inredningsarkitektur kopplat till människan. Och varför kunskap och bildning i ämnet inredningsarkitektur är livsviktigt.