Guldstolen - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Foto: Åke E:son Lindman

Varje år delas Guldstolen ut till en svensk inredning av hög arkitektonisk kvalitet. Priset ska belöna en nyligen färdigställd inredning. Miljön ska ha högt konstnärligt, innovativt värde samt vara funktionell och välgestaltad. Guldstolens jury utses av Sveriges Arkitekters akademi för inredningsarkitektur.Tidigare Guldstolspristagare