Guldstolen - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Varje år delas Guldstolen ut till en svensk inredning av hög arkitektonisk kvalitet. Priset ska belöna en nyligen färdigställd inredning. Miljön ska ha högt konstnärligt, innovativt värde samt vara funktionell och välgestaltad.

Guldstolens jury utses av Sveriges Arkitekters akademi för inredningsarkitektur.

Jurymedlemmar 2017:
Gunilla Allard, arkitekt SIR/MSA
Fredric Benesch, arkitekt SAR/MSA
Karin Johansson, konstnär
Helena Allard, arkitekt SIR/MSA
Malin Zimm, arkitekt MSA
Sekreterare: Ina Flygare

Kontakta oss för mer information:
Ina Flygare, jurysekreterare, tel 0708-33 75 32
Elisabet Näslund, pressansvarig, tel 076-136 77 33