Guldstolen är ett arkitekturpris som delas ut varje år.

Från och med 2016 delas priset Guldstolen ut till en svensk inredning av hög arkitektonisk kvalitet. Priset ska belöna en nyligen färdigställd inredning. Miljön ska ha högt konstnärligt, innovativt värde samt vara funktionell och välgestaltad.

Guldstolens jury utses av Sveriges Arkitekters akademi för inredningsarkitektur.

Mer information:

Ina Flygare, jurysekreterare, tel 0708-33 75 32

Elisabet Näslund, pressansvarig, tel 076-136 77 33