Guldstolen - Sveriges Arkitekter

Alma, Tham Videgård Foto: Åke E:son Lindman

Varje år delas Guldstolen ut till en svensk inredning av hög arkitektonisk kvalitet. Priset ska belöna en nyligen färdigställd inredning. Miljön ska ha högt konstnärligt, innovativt värde samt vara funktionell och välgestaltad. Guldstolens jury utses av Sveriges Arkitekters akademi för inredningsarkitektur.

Jurymedlemmar 2019 är:

Anna Harbom, arkitekt SIR/MSA
Molly Möller, arkitekt SIR/MSA
Mikael Pauli, konstnär
Susann Wessely Gromark, arkitekt SIR/MSA
Mark Isitt, Journalist
Sekreterare: Ulrika NeroTidigare Guldstolspristagare