Falsk marknadsföring av kollektivavtal

Publicerad: 2021-10-19

Det förekommer att privata arkitektkontor uppger att de följer Sveriges Arkitekters kollektivavtal utan att faktiskt göra det. Förbundsjurist Jens Andersson uppmanar dig som medlem att vara uppmärksam på vilka villkor som faktiskt gäller på din arbetsplats.

Jens Andersson. Foto: Peter Phillips.
Jens Andersson. Foto: Peter Phillips.

Det finns tre olika sätt att tillämpa kollektivavtalet Arkitektavtalet på en arbetsplats i privat sektor. Det bästa för dig som arbetstagare är att din arbetsgivare är anslutna till Innovationsföretagen. Då omfattas du av Arkitektavtalet som Sveriges Arkitekter och Innovationsföretagen har förhandlat fram tillsammans. Ett annat bra alternativ är att kontoret har ett så kallat hängavtal med Sveriges Arkitekter, vilket innebär att kollektivavtalet också tillämpas på din arbetsplats.

Avtalen är inte tänkta som någon slags meny som arbetsgivaren fritt kan välja från.

Jens Andersson, förbundsjurist Sveriges Arkitekter

En tredje variant är att kontoret åtar sig att följa kollektivavtalet genom en hänvisning i anställningsavtalet, utan att vara part i avtalet. I många av de fallen finns det sedan undantag från Arkitektavtalet på olika sätt. Arbetsgivaren kan ha avtalet som utgångspunkt men har valt att lyfta bort väsentliga delar av det som avtalet omfattar.

– Kollektivavtalen är framförhandlade mellan fack och arbetsgivareorganisationer som en helhetslösning med både givande och tagande från båda sidor. Avtalen är inte tänkta som någon slags meny som arbetsgivaren fritt kan välja från, säger Jens Andersson.

Det som kostar försvinner

Rent krasst kan man säga att det är de delar som kostar pengar för arbetsgivaren som de väljer att plocka bort. Det är ofta sådant som övertidsersättning, föräldra- och sjuklönetilläg som försvinner.

– Att det inte ingår betyder att du kan förlora stora summor om du tjänar över taken i föräldra- och sjukförsäkringen. Det är då något som du måste kompensera för på annat sätt. Kanske begära mer i lön eller skapa en privat buffert?

Jens Andersson uppmanar dig som medlem att kontrollera ditt anställningsavtal och dina arbetsvillkor noga innan du skriver på för ett nytt jobb.

– Hör av dig till oss innan du skriver på ditt anställningsavtal om du känner dig osäker på vad som gäller på din arbetsplats.

Vad innebär kollektivavtal?

Vissa rättigheter och skyldigheter på jobbet är reglerade i lagar, medan andra regleras i kollektivavtal. Kollektivavtalen förhandlas fram av representanter för dig som anställd, och representanter för din arbetsgivare. En del av kollektivavtalet är din tjänstepension och ett antal försäkringar som arbetsgivaren tecknar och betalar för.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Krav inför avtalsrörelsen – bättre lön och villkor
Kollektivavtal

Krav inför avtalsrörelsen – bättre lön och villkor

Kollektivavtalet för arkitekter anställda inom kommuner och regioner ska omförhandlas nästa år. Det görs av AkademikerAlliansen, som kräver mer attraktiva villkor och bättre löneprocesser när de nu lämnar över sin krav till arbetsgivarparterna.
Publicerad:
Nytt kollektivavtal för arkitekter
Kollektivavtal

Nytt kollektivavtal för arkitekter

Ett nytt avtal för arkitekter är klart. Det ger bättre förutsättningar att höja lönerna lokalt på arbetsplatserna. Nu väntar lokala lönerevisioner ute på arkitekternas arbetsplatser.
Publicerad:
”Vi har kvar en process som ger trovärdighet”
Fackligt

”Vi har kvar en process som ger trovärdighet”

Sveriges Arkitekter, Sveriges Ingenjörer och Unionen har träffat ett nytt kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Innovationsföretagen. Det gäller för två år, 2023–2024.
Publicerad: