Kollektivavtal gör skillnad

Publicerad: 2021-12-14

Det kan vara stor skillnad i reda pengar att vara anställd hos en arbetsgivare med kollektivavtal jämfört med en utan avtal. Här kan du se två exempel.

Som vi tidigare har uppmärksammat förekommer det att privata arkitektkontor uppger att de följer Sveriges Arkitekters kollektivavtal utan att faktiskt göra det. Förbundsjurist Jens Andersson uppmanar dig som medlem att vara uppmärksam på vilka villkor som faktiskt gäller på din arbetsplats. Det kan handla om stora pengar som du kan missa om du inte har kollektivavtal. Här följer ett par exempel:

Om du blir sjuk

Med kollektivavtal: En arkitekt som tjänar 42 000 kronor, vilket var medianlönen i privat sektor 2020, får 408 kronor extra per kalenderdag från sin arbetsgivare under sjukdag 15–90. Det motsvarar 12 410 kronor/månad. Det motsvarar en sammanlagd månadsinkomst på 37 047 kronor.

Utan kollektivavtal: Utan kollektivavtal utgår ingen ersättning från arbetsgivaren utan endast det du får från Försäkringskassan på 810 kronor/kalenderdag. Det motsvarar en sammanlagd månadsinkomst på 24 637 kronor.

Om du ska vara föräldraledig

Med kollektivavtal: En arkitekt som tjänar 42 000 kronor/månad, är föräldraledig och tar ut full ersättning från Försäkringskassan får 207 kronor extra per kalenderdag från sin arbetsgivare. Det motsvarar 6 300 kronor/månad. Det motsvarar en sammanlagd månadsinkomst på 37 082 kronor.

Utan kollektivavtal: Ersättningen utbetalas under två eller sex trettiodagarsperioder beroende på hur länge personen varit anställd. Utan kollektivavtal utgår bara ersättning från Försäkringskassan, 1 012 kronor/dag. Det motsvarar en sammanlagd månadsinkomst på 30 782 kronor.

Fotnot: Siffrorna kan variera lite beroende på hur länge du har varit anställd.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Nytt huvudavtal mellan arbetsmarknadens parter
Kollektivavtal

Nytt huvudavtal mellan arbetsmarknadens parter

Den 22 juni antar parterna ett nytt huvudavtal. Grunden är parternas Trygghetsöverenskommelse, även kallad Las-överenskommelsen.
Publicerad:
Åldersgränserna höjs och ett tak införs i tjänstepensionen ITP
Kollektivavtal

Åldersgränserna höjs och ett tak införs i tjänstepensionen ITP

Svenskt Näringsliv och PTK har kommit överens om ändringar i ITP-avtalet. Från 2023 kommer den som omfattas av ITP1 att tjäna in tjänstepension upp till 66 års ålder.
Publicerad:
Höjd pension, ökad kompetens och förbättrad arbetsmiljö
Kollektivavtal

Höjd pension, ökad kompetens och förbättrad arbetsmiljö

AkademikerAlliansen, där Sveriges Arkitekter ingår, har tillsammans med de övriga fackliga organisationerna och arbetsgivarparterna kommit överens om ett nytt omställningsavtal.
Publicerad: