Bejaka förändringstrycket

Publicerad: 2022-05-24

Krönika i tidningen Arkitekten nummer 4–2022, av Emina Kovacic.

Arkitektursverige trycker på gillaknappen för årets Arkitekturgala! Från flera håll i landet har både jag och kansliet fått uppskattande ord från medlemmar. Vi fick träffa kollegor, inspireras av talare och prisa god arkitektur. Kostnadsfria firanden på olika platser har inneburit att fler medlemmar kunnat samlas, även sådana som tidigare inte varit lika representerade på Arkitekturgalan.

Årets tema för galan var förändring. Här har vi fått reaktioner på hur många män jämfört med kvinnor som tog emot arkitekturpriserna.

Reaktionerna är rimliga och jag vill att kåren lyfter dem till en debatt om mångfald av kunskap, erfarenheter och perspektiv. Den behövs i allt vårt arbete, inte enbart när vi delar ut priser. Om vi arkitekter ska fortsätta att vara relevanta i en tid som präglas av sociala utmaningar till följd av segregation, klimatförändringar och krig i vår närhet måste vi rusta oss med rätt kompetenser.

Sveriges Arkitekters kansli kan bistå med den policy för inkludering och likabehandling som utskottet för jämställdhets- och mångfaldsfrågor tog fram och som har stor effekt internt i organisationen.

Oftast diskuterar vi synliga parametrar för inkludering och likabehandling som kön, etnicitet eller ålder. Minst lika viktigt är att adressera mer svårfångade faktorer som bidrar till bredare rekryteringsbas och bättre representation – jag tänker på socioekonomisk bakgrund, religion och sexuell läggning till exempel. Vi måste aktivt arbeta med det när vi bildar team. Dels för att alla kompetenta människor ska få samma chans, dels för att våra kontor och team kan klara aktuella utmaningar bäst om de speglar hela det samhälle de har uppdraget att utveckla.

Låt detta arbete bli synliga på våra utbildningar – inklusive lärar- och studentkårer –, på våra arbetsplatser och i vår vardag. Sveriges Arkitekters kansli kan bistå med den policy för inkludering och likabehandling som utskottet för jämställdhets- och mångfaldsfrågor tog fram och som har stor effekt internt i organisationen. Vi vill gärna att den tillämpas även där arkitekturen blir till!

Tar vi Arkitekturgalans tema förändring på allvar gör det oss till framgångsrikare problemlösare, attraktivare arbetsgivare och bättre förebilder för övriga branscher. Vi har helt enkelt inte råd att ignorera förändringstrycket på mångfald och inkludering!

Emina Kovacic
Förbundsordförande

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Land ska med lag byggas
Krönika

Land ska med lag byggas

Krönika i tidningen Arkitekten nummer 4–2024, av Tobias Olsson.
Publicerad:
Tack för ert engagemang
Krönika

Tack för ert engagemang

Krönika i tidningen Arkitekten nummer 3–2024 av Emina Kovacic.
Publicerad:
(Arbets-)livet efter krisen
Krönika

(Arbets-)livet efter krisen

Krönika i tidningen Arkitekten nummer 2–2024, av Tobias Olsson.
Publicerad: