Social hållbarhet i den byggda miljön – Göteborg

Hur kan vi planera och utveckla livsmiljöer för att så många som möjligt ska känna sig trygga, jämlika och ha en god livskvalitet? Genom att ha ett socialt hållbart tänk i processer kring stad, bostad, offentliga platser, utbildning med mera ökar vi förutsättningarna för inkluderande och rättvisa samhällen.

Målgrupp för kursen är den som vill lära sig mer om och verka för inkluderande och rättvisa samhällen/miljöer i den byggda miljön. Du lär dig integrera sociala värden på ett konkret sätt i dina projekt. Kursen riktar sig till dig som arbetar inom privat eller offentlig sektor i olika skeden och skalor av stadsutveckling, landskapsutformning eller exploatering.

Syfte

Kursen ger dig grundläggande kunskap om olika sociala aspekter i den byggda miljön som rättighetsområden, normer, målgrupper. Du lär dig också konkreta metoder för att med hjälp av den byggda miljön skapa sociala värden kopplat till mötesplatser, kommunikation, gröna miljöer, identitet och socioekonomi. Du får ta del av den senaste kunskapen inom social hållbarhet, arbetsmetoder och verktyg som ökar din egen kompetens och ger stöd för framtida omvärldsbevakning. Teori varvas med praktik och olika projektexempel som visar hur branschen jobbar med aktuella teman. Du får även ta med dig ett eget case och prova på att arbeta konkret med social hållbarhet i workshopform.

Kursinnehåll/det här får du

 • Teori – Vad innebär social hållbarhet i byggd miljö.
 • Argument – Nyttan av att jobba med sociala värden.
 • Omvärldsspaning – Hur olika aktörer ex byggaktörer, kommuner, arbetar med olika verktyg och metoder.
 • Checklista – Vilka värden du kan jobba med och hur.
 • Medskapande – Olika former av dialog, lokal samverkan och platsaktivering.
 • Goda exempel – Projekt med inriktning på stadsutveckling, landskap, exploatering.
 • Test av case – Prova metod för att arbeta praktiskt med sociala värden.
 • Nätverk –Träffa och diskutera med andra som arbetar med frågorna.

Kunskapsmål

Efter genomförd kurs är du mycket tryggare i att ta dig an sociala hållbarhetsfrågor i dina projekt. Du har konkreta verktyg och teorier till din hjälp. Du har kunskap för att arbeta med social hållbarhet i olika skeden inom stadsutvecklingsprocessen som översiktsplan, planprogram, detaljplaner, kvalitetsprogram, markanvisning, platsutveckling, landskapsgestaltning, områdesutveckling, centrumutveckling, dialogprocesser.

I kursen får du svar på frågor som:

 • Vad är social hållbarhet i den byggda miljön?
 • Hur kan jag jobba med social värden som trygghet, jämlikhet, inkludering i projekt?
 • Vilken är nyttan av att arbeta med social hållbarhet?
 • Hur jobbar olika aktörer med social hållbarhet?
 • Hur kan man mäta social hållbarhet?
 • Vilka metoder och verktyg finns på marknaden?
 • Vilka olika certifieringsmodeller finns?
 • Hur hänger social hållbarhet ihop med miljömässig hållbarhet och ekonomisk hållbarhet?
 • Vilka goda exempel finns?
 • Hur håller jag en inkluderande dialog?

Kursledare

Planeringsarkitekt Ulrika Signal är kursledare.

Kursen leds av Ulrika Signal som är planeringarkitekt FPR/MSA. Hon är specialist inom social hållbarhet i byggd miljö. Till vardags processleder och utvecklar hon frågor om social hållbarhet i projekt internt och tillsammans med nyfikna beställare. Ulrika är ansvarig för utveckling och implementering av certifieringssystemet JämtJämlikt på Tengbom som är en systematik med process och verktyg för ökad social hållbarhet i byggd miljö.

Ulrika har lång och bred erfarenhet av olika sorters hållbarhetsfrågor inom både privat och kommunal sektor och jobbar huvudsakligen inom stadsutveckling i varierande skalor och skeden. Som exempel kan nämnas stadsutvecklingsprojekt såsom Västra Hamnen, Stadionområdet och Rosengård i Malmö.

Erbjudande till kommuner

Vi kan komma till er kommun och hålla utbildningen. Priset beror lite på hur många ni blir. Priset bygger på att ni står för lokal och eventuell mat/fika till kursdeltagarna.

 • 5–9 deltagare: 60 000 kr exkl. moms, exklusive resa och logi för kursledning (två personer).
 • 10–15 deltagare: 70 000 kr exkl. moms, exklusive resa och logi för kursledning (två personer).
 • 16–25 deltagare: 80 000 kr exkl. moms, exklusive resa och logi för kursledning (två personer).

Relaterade kurser

Visa alla kurser
En introduktion till projektering
Just nu – 20 % rabatt

En introduktion till projektering

Sveriges Arkitekter erbjuder en webbaserad kurs i projektering för dig som vill bli trygg i byggprocessens skeden från tidig skiss fram till genomförande.

Datum::Digital – gå när du vill!
PBL för privatpraktiserande arkitekter
Webbutbildning

PBL för privatpraktiserande arkitekter

Den här webbutbildningen riktar sig i första hand till dig som är privatpraktiserande arkitekt. Den kan också vara till nytta för dig som jobbar som teknisk konsult eller i byggbranschen och vill lära dig mer om PBL och byggreglerna.

Datum::Digital – gå när du vill
PBL för landskapsarkitekter
Webbutbildning

PBL för landskapsarkitekter

Den här webbutbildningen riktar sig till dig som jobbar som landskapsarkitekt, eller till exempel som landskapsingenjör, och som kommer i kontakt med plan- och bygglagstiftningen vid utformning av utemiljöer, gator, parker och landskap.

Datum::Digital – gå när du vill