Leda stadsbyggnadsprojekt

Leda stadsbyggnadsprojekt – en kurs i projektledning för planerare.

Det finns antagligen lika många projektledarstilar som det finns projektledare. Vad är viktigt för just dig när du startar upp och leder stadsbyggnadsprojekt i tidigt skede? Vilka är dina styrkor och vem bör du ta med dig i projektgruppen? Hur inspirerar du ett team till att arbeta tillsammans mot ibland avlägsna mål – och helst ha kul på vägen? Hur hittar du rätt form för workshops, möten och kommunikation med många olika aktörer och långa tidplaner? Vi vill med den är kursen hjälpa dig att hitta svar på dessa och många andra frågor tillsammans med andra i samma roll!

Innehåll

Kursen fokuserar på projektledning inom stadsplanering. Tyngdpunkten ligger på projektledningens praktik och du kommer när kursen är slut ha fyllt på din verktygslåda med olika metoder, verktyg, tips och trix som du kan tillämpa i ditt dagliga arbete.

Innan kursen kommer du att få en mindre förberedande uppgift i syfte att sätta i gång tankar kring temat och fånga upp dina förväntningar. Under två dagar varvas teori och praktiska övningar med målsättningen att lära av varandra på ett lättsamt och upplevelsebaserat sätt. Du kommer få hjälp att identifiera dina styrkor som projektledare, vad du behöver utveckla vidare hur du väljer ett team som kompletterar dig. Från kursen kommer du att ta med dig en personlig projektledningsmetodik som stöd när du leder ditt nästa projekt.

Kursen innehåller följande moment:

  • Stadsbyggnad som process och projekt.
  • Den avgörande uppstarten – resurser, ansvar, mandat.
  • Projektledaren och projektgruppen – att bygga ett lag av medspelare.
  • Ledarstilar – inspirerande förebilder och fallgropar att undvika.
  • Dina viktigaste verktyg – tidplaner, mötestyper, processmodeller och mycket mer.
  • Projekt ur verkliga arbetslivet – misslyckanden, anpassningar och omtag.
  • Lathund för ditt nästa projekt – av dig, för dig!

Vem får gå?

Kursen är framtagen för planeringsarkitekter, landskapsarkitekter och arkitekter som arbetar med stadsbyggnadsprocesser inom offentlig och privat sektor. Kursen är öppen för arkitekter som är eller blir medlemmar i Sveriges Arkitekter, alternativt i Företagarservice. Detta är inte en kurs om planprocessen eller PBL utan du bör ha grundläggande kunskap sedan tidigare.

Läs mer om PBL i Boverkets kunskapsbank

Det här får du

Under två dagar utvecklar du dina projektledarfärdigheter och får kunskap i att bygga team för att bygga stad. Inspirerande teoriföreläsningar lyfter fram både goda och dåliga exempel för att ge dig möjlighet att reflektera över och vässa din egen projektledarstil. Praktiska övningar ger dig nya verktyg och insikter med fokus på att leda tillfälliga team som ska dra åt samma håll. Efter genomförd kurs kommer du ha större trygghet som projektledare tack vare en mer systematisk och medveten arbetsmetod.

Upplägg

Kursen omfattar två heldagar, den 14 maj klockan 10–17 samt 15 maj klockan 9–16.

Erbjudande till kommuner

Vi kan komma till er kommun och hålla utbildningen. Priset beror lite på hur många ni blir. Priset bygger på att ni står för lokal och eventuell mat/fika till kursdeltagarna.

  • 5–9 deltagare: 60 000 kr exkl. moms, exklusive resa och logi för kursledning (två personer).
  • 10–15 deltagare: 70 000 kr exkl. moms, exklusive resa och logi för kursledning (två personer).
  • 16–25 deltagare: 80 000 kr exkl. moms, exklusive resa och logi för kursledning (två personer).

Om kursledarna

Kursledarna. Från vänster: Kristin Magnusson, Joakim Lindmarker och Caroline Björk Novak.

Caroline Björk Novak (kursansvarig), Joakim Lindmarker och Kristin Magnusson är verksamma på Urban Minds, ett planerarkontor med en omfattande del av sin verksamhet inom projekt- och processledningsfältet. De har alla en gedigen erfarenhet av projekt- och processledning inom både privat och kommunal sektor och jobbar huvudsakligen med projektledning inom stadsbyggnad i varierande skalor och skeden. Som exempel kan nämnas omvandlingen av de kulturhistoriskt värdefulla områdena Slakthusområdet och Lövholmen, två nya hållbara stadsdelar i Knivsta samt Citylabprojektet Stansen i Sollentuna.

Anmälan/villkor

I kursavgiften ingår dokumentation samt fika och lunch båda dagar.

Relaterade kurser

Visa alla kurser
En introduktion till projektering
Just nu – 20 % rabatt

En introduktion till projektering

Sveriges Arkitekter erbjuder en webbaserad kurs i projektering för dig som vill bli trygg i byggprocessens skeden från tidig skiss fram till genomförande.

Datum::Digital – gå när du vill!
PBL för privatpraktiserande arkitekter
Webbutbildning

PBL för privatpraktiserande arkitekter

Den här webbutbildningen riktar sig i första hand till dig som är privatpraktiserande arkitekt. Den kan också vara till nytta för dig som jobbar som teknisk konsult eller i byggbranschen och vill lära dig mer om PBL och byggreglerna.

Datum::Digital – gå när du vill
PBL för landskapsarkitekter
Webbutbildning

PBL för landskapsarkitekter

Den här webbutbildningen riktar sig till dig som jobbar som landskapsarkitekt, eller till exempel som landskapsingenjör, och som kommer i kontakt med plan- och bygglagstiftningen vid utformning av utemiljöer, gator, parker och landskap.

Datum::Digital – gå när du vill