Leda stadsbyggnadsprojekt

Leda stadsbyggnadsprojekt – en kurs i projektledning för planerare.

Det finns antagligen lika många projektledarstilar som det finns projektledare. Vad är viktigt för just dig när du startar upp och leder stadsbyggnadsprojekt i tidigt skede? Vilka är dina styrkor och vem bör du ta med dig i projektgruppen? Hur inspirerar du ett team till att arbeta tillsammans mot ibland avlägsna mål – och helst ha kul på vägen? Hur hittar du rätt form för workshops, möten och kommunikation med många olika aktörer och långa tidplaner? Vi vill med den är kursen hjälpa dig att hitta svar på dessa och många andra frågor tillsammans med andra i samma roll!

Innehåll

Kursen fokuserar på projektledning inom stadsplanering. Tyngdpunkten ligger på projektledningens praktik och du kommer när kursen är slut ha fyllt på din verktygslåda med olika metoder, verktyg, tips och trix som du kan tillämpa i ditt dagliga arbete.

Innan kursen kommer du att få en mindre förberedande uppgift i syfte att sätta i gång tankar kring temat och fånga upp dina förväntningar. Under två dagar varvas teori och praktiska övningar med målsättningen att lära av varandra på ett lättsamt och upplevelsebaserat sätt. Du kommer få hjälp att identifiera dina styrkor som projektledare, vad du behöver utveckla vidare hur du väljer ett team som kompletterar dig. Från kursen kommer du att ta med dig en personlig projektledningsmetodik som stöd när du leder ditt nästa projekt.

Kursen innehåller följande moment:

  • Stadsbyggnad som process och projekt.
  • Den avgörande uppstarten – resurser, ansvar, mandat.
  • Projektledaren och projektgruppen – att bygga ett lag av medspelare.
  • Ledarstilar – inspirerande förebilder och fallgropar att undvika.
  • Dina viktigaste verktyg – tidplaner, mötestyper, processmodeller och mycket mer.
  • Projekt ur verkliga arbetslivet – misslyckanden, anpassningar och omtag.
  • Lathund för ditt nästa projekt – av dig, för dig!

Vem får gå?

Kursen är framtagen för planeringsarkitekter, landskapsarkitekter och arkitekter som arbetar med stadsbyggnadsprocesser inom offentlig och privat sektor. Kursen är öppen för arkitekter som är eller blir medlemmar i Sveriges Arkitekter, alternativt i Företagarservice. Detta är inte en kurs om planprocessen eller PBL utan du bör ha grundläggande kunskap sedan tidigare.

Läs mer om PBL i Boverkets kunskapsbank

Det här får du

Under två dagar utvecklar du dina projektledarfärdigheter och får kunskap i att bygga team för att bygga stad. Inspirerande teoriföreläsningar lyfter fram både goda och dåliga exempel för att ge dig möjlighet att reflektera över och vässa din egen projektledarstil. Praktiska övningar ger dig nya verktyg och insikter med fokus på att leda tillfälliga team som ska dra åt samma håll. Efter genomförd kurs kommer du ha större trygghet som projektledare tack vare en mer systematisk och medveten arbetsmetod.

Upplägg

Kursen omfattar två heldagar, den 3 december klockan 10–17 samt 4 december klockan 9–16.

Erbjudande till kommuner

Vi kan komma till er kommun och hålla utbildningen. Priset beror lite på hur många ni blir. Priset bygger på att ni står för lokal och eventuell mat/fika till kursdeltagarna.

  • 5–9 deltagare: 60 000 kr exkl. moms, exklusive resa och logi för kursledning (två personer).
  • 10–15 deltagare: 70 000 kr exkl. moms, exklusive resa och logi för kursledning (två personer).
  • 16–25 deltagare: 80 000 kr exkl. moms, exklusive resa och logi för kursledning (två personer).

Om kursledarna

Kursledarna. Från vänster: Kristin Magnusson, Joakim Lindmarker och Caroline Björk Novak.

Caroline Björk Novak (kursansvarig), Joakim Lindmarker och Kristin Magnusson är verksamma på Urban Minds, ett planerarkontor med en omfattande del av sin verksamhet inom projekt- och processledningsfältet. De har alla en gedigen erfarenhet av projekt- och processledning inom både privat och kommunal sektor och jobbar huvudsakligen med projektledning inom stadsbyggnad i varierande skalor och skeden. Som exempel kan nämnas omvandlingen av de kulturhistoriskt värdefulla områdena Slakthusområdet och Lövholmen, två nya hållbara stadsdelar i Knivsta samt Citylabprojektet Stansen i Sollentuna.

Anmälan/villkor

I kursavgiften ingår dokumentation samt fika och lunch båda dagar.

Relaterade kurser

Visa alla kurser
Rabatt på utbildningar hos Approvus
Kurs

Rabatt på utbildningar hos Approvus

Sveriges Arkitekter erbjuder via utbildningsföretaget Approvus rabatterade certifieringsutbildningar inom samtliga sakkunnigområden enligt PBL. De erbjuder utbildningar för dig som står inför en ny- eller omcertifiering.

Datum::Flera tillfällen under hösten
Detaljens betydelse – trä
Kurs

Detaljens betydelse – trä

Trä är ett tidlöst material som har blivit väldigt intressant och uppmärksammat under de senaste åren. Kursen fokuserar på materialet trä både som ett spännande alternativ för byggnadsstomme av reglar, limträ eller KL-skivor, men också som ett material för fasader.

Datum::
Ombyggnadsarkitektur
Nytt professionsprogram!

Ombyggnadsarkitektur

Sveriges Arkitekter presenterar ett helt nytt professionsprogram för arkitekter i kulturmiljö, återbruk och projekteringsmetodik. Bredda din kompetens som arkitekt genom att skaffa förståelse för vilka specialister som krävs i ombyggnadsprojekt.

Datum::
Fullbokad