Omhändertagen fresk sprakar åter av färg

Publicerad:

När en personalmatsal blev kontor behövde den fresk som täcker en hel vägg rengöras, lagas och retuscheras. Lars Gezelius skriver om omhändertagandet av En dag i Papadates.

I fonden av Tobaksmonopolets personalmatsal finns en koloritstark fresk, en målning som upptar hela väggen, från golv till tak och från den ena väggen till den andra. Byggnaden på Maria Skolgatan i Stockholm är ritad av arkitekten och byggmästaren Emil Lindkvist 1933. Fresken av Bo Beskow tillkom 14 år efter byggnadens uppförande.

Få samhörighet med odlarna

Tanken med konstverket var att monopolets arbetare kunde ta del av målningen under sin lunch, förstå var tobaken de arbetade med kom ifrån och kanske känna en samhörighet med de personer som odlade och skördade den.

Fresken från byn Papadates i norra Greklands tobaksdistrikt är konstnärligt gestaltad i ett föreställande förenklat formspråk med tydliga konturteckningar. Koloriten är klar och mättad. Arbetet på tobaksfälten såväl som vardagslivet i byn skildras i målningen. Dekorativa friser med djur- och människoornamentik i kontrasterande färger ramar in huvudmotivet.

Elin Lundmark retuscherar al fresco-målningens lövmotiv med akvarellfärg och gouache. Foto: Lars Gezelius
Elin Lundmark retuscherar al fresco-målningens lövmotiv med akvarellfärg och gouache. Foto: Lars Gezelius

Målningen är utförd 1947 i al fresco-teknik. Färgpigmenten applicerades på väggen medan putsen ännu var färsk. Putsen lades på i mindre partier, så kallade giornata (jämför italienskans giorno, som betyder dag). En lagom stor yta kunde målas under en arbetsdag innan putsen karbonatiserats.

Målningens komposition är anpassad efter dessa förutsättningar. Ett stort löv i målningens mitt skapar tydligt avgränsade fält från golv till tak. Dagsverket avslutades i en tydlig gräns och återupptogs dagen efter då ny puts applicerats på det intilliggande väggfältet. Genom att studera bland annat renässansens fresker lärde sig Bo Beskow tekniken.

Ny verksamhet innebar konservering

Under sommaren 2019 arbetade konservatorerna för muralt måleri, Misa Asp och Elin Lundmark, med rengöring, lagning och retuschering av fresken. Tobaksarbetarna hade flyttat ut från sin personalmatsal och en kontorsverksamhet flyttat in. Målningen var både smutsig och skadad efter drygt 70 intensiva år.

De skadade putsytorna lagades i med kalkbruk som målades med akvarellfärg och gouache, missfärgade ytor tonades in i originalmålningens kolorit med torrpastell och ritkol.

Efter konserveringen har fresken återfått sin ursprungliga klarhet och skärpa som om den vore nyligen målad, dess innehållsliga värde är bevarat. Målningen har ett konstnärligt egenvärde, men den skapar även en relation över tid mellan de som nu verkar i målningens rum till de som åt sin lunch i Tobaksmonopolets gamla matsal och i förlängningen även till dåtidens invånare i Papadates.

Lars Gezelius

P.S. Se filmen om tillkomsten av fresken

Konservatorerna för muralt måleri Misa Asp och Elin Lundmark i arbete. Foto: Lars Gezelius
Konservatorerna för muralt måleri Misa Asp och Elin Lundmark i arbete. Foto: Lars Gezelius

Relaterade blogginlägg

Visa alla blogginlägg
Från bryggarpaviljong till bostad
Publicerad:

Från bryggarpaviljong till bostad

På Baltiska utställningen i Malmö 1914 uppförde Svenska Bryggareföreningen en paviljong, ritad av arkitekt Albin Brag. Om paviljongens vidare öden berättar Lars Gezelius, som också reflekterar över hur vissa byggnader tål förändrad funktion bättre än andra.
Författare:
Lars Gezelius
<strong>Den omvända futurismen</strong>
Bloggar
Publicerad:

Den omvända futurismen

”Grottan är för oss det ursprungliga, det var här allt började. Men vad bestod våra tidigaste rumsliga erfarenheter av och vilka essentiella värden har ärvts och blivit fundamentala inom arkitekturfältet?” Det frågar Kabage Karanja från Cave Bureau, ett arkitektkontor som lever och verkar i en kontext olik allt annat. Lars Gezelius har besökt en utställning på Louisiana tillägnat kontoret.
Författare:
Lars Gezelius
<strong>Kyrktak blev pionjärprojekt inom datorgenererad design</strong>
Bloggar
Publicerad:

Kyrktak blev pionjärprojekt inom datorgenererad design

Har bloggaren Lars Gezelius upptäckt ett av de första exemplen på datorgenererad design? Utifrån dagboksanteckningar av arkitekt Wolfgang Huebner berättar han historien om när pionjärprojektet, den nygotiska kyrkan i Lomma, fick ett nytt, mönstrat skiffertak.
Författare:
Lars Gezelius