Lars Gezelius skriver om restaurering och om enskilda arkitekter och deras byggnadsverk.

Lars Gezelius

Lars Gezelius är arkitekt SAR/MSA på Ettelva arkitekter i Stockholm. Han arbetar med restaureringsprojekt såväl som nybyggnad. Skriver om restaurering och om enskilda arkitekter och deras byggnadsverk.