Från bryggarpaviljong till bostad

Publicerad:

På Baltiska utställningen i Malmö 1914 uppförde Svenska Bryggareföreningen en paviljong, ritad av arkitekt Albin Brag. Om paviljongens vidare öden berättar Lars Gezelius, som också reflekterar över hur vissa byggnader tål förändrad funktion bättre än andra.

Jag fick en bok i min hand med illustrationer av en märkvärdig byggnad. Arkitekturen som beskrivs i svartvita bilder är eklektisk, i en stilblandning av jugend och medeltida kyrkoarkitektur. Boken handlar om en utställningspaviljong, en tänkt tillfällighet som blev permanent. Huset står idag i Bjärred men uppfördes ursprungligen i Malmö, tolv kilometer söderut fågelvägen.

Albin Brags utställningsbyggnad på Baltiska utställningen i Malmö åt Svenska Bryggareföreningen. Störar med humleodling vid paviljongens sida. Foto: J. Lindh

Bilderna av huset förflyttar mina tankar till en annan tid. 1914 var Malmö värd för Baltiska utställningen, en internationell konstindustri- och hantverksutställning på den plats som sedan blev Pildammsparken. Ferdinand Boberg var utställningsarkitekt, det fanns en övergripande ram för det hela.

Albin Brag, arkitekt utbildad i Stockholm och i München, fick i uppdrag att rita en paviljong till Svenska Bryggareföreningen. Några av Brags övriga arkitekturverk är de nationalromantiska konstnärsvillorna Berg och Pauli i Storängen, Nacka och de renodlade jugendhusen i Midsommarkransen och Aspudden i Stockholm.

Kriget stängde utställningen

En knapp miljon besökare hann se utställningen i Malmö innan den fick ett abrupt slut. Kriget bröt ut, Tyskland och Ryssland stängde sina delar av utställningen. Revolutionen i Ryssland försvårade avvecklingen och återlämningen av den ryska delen.

Kort efter stängningen auktionerades många delar av utställningen ut, bland annat Brags paviljong. Byggnader, men även byggnadsdelar såsom kolonner och verandor, spreds längs skånska tåglinjer och ångbåtsleder.

”Associationer till skånska medeltidskyrkor infinner sig otvunget: alla dessa rundbågefriser blinderingar, ankarslut, gråvitgryniga putsytor.” Beskrivningen av journalisten Bertil Widerberg 1964 är fortfarande är relevant. Foto: Lars Gezelius

Brags byggnad plockades ned, flyttades och återuppbyggdes som sommarbostad i Bjärred, på Montelinvägen. 1919 stod den på plats, nu med källarvåning och en med sovrum inredd ovanvåning. Sovrummen gjorde byggnaden möjlig som bostad. En ny glasveranda tillkom under 1940-talet. Byggnadens karaktär är dock densamma nu som från den mer spektakulära utställningsperioden.

Huvudentréns trappa flankeras av en bänk och ett ornamenterat räcke som bär på referenser till medeltidens kyrkoarkitektur. Ornamentet har formen av korn och humle, växterna associerar till öltillverkningens ingredienser. Brag hämtade troligen influenser även från Ystad. Där fanns fortfarande 1600-talsbyggnader kvar vilket inte var vanligt i svenska städer i det tidiga 1900-talet.

Trätekniken medgav flytt

Husets fasadstruktur ger en illusion av gediget material, men vid ytterväggarnas avslut mot takstolarna syns väggens konstruktion: innerst en brädvägg, därefter spikade glesa bastmattor, ytterst kalkputs avfärgad med kalkfärg – alltså revetering. Det var den lätta träbyggnadstekniken som gjorde byggnaden möjlig att demontera, flytta och återmontera. Den högresta, spetsiga takkonstruktionen känns igen från flertalet av Brags byggnader. Här är den klädd med enkupigt lertegel.

Interiören präglas av samtidens jugend och av en ambitiös utställningsarkitektur. Rummen har mjukt välvda innertak, dekorativa listverk och sammanflätade rumsligheter. I fotografierna syns ett glastak mellan liggande innertaksbalkar. Utställningsdelen var endast i en våning men övervåningens oinredda vind öppnade för ljus nedåt i utställningsrummen via glastaket och via de höga fönstren. Öltillverkningen och bryggerinäringens ekonomiska betydelse beskrivs i väggmonterade texter, i bilder och i grafiskt vackra diagram.

Interiör från laboratoriet med illustrativa bilder och förklarande text om öltillverkning. Foto: J. Lindh
Platsbyggd hörnsoffa med utsmyckat valv. Foto J. Lindh

Jag besöker husets nuvarande ägare en strålande dag i juni. Huset ligger i en välordnad trädgård omgiven av mer ordinär villa- och sommarhusbebyggelse. Stefan Atterwall beskriver dess kvaliteter och historia, om byggnadens adaption från utställningspaviljong till sommarbostad och vidare till åretruntboende.

Den nuvarande matsalen är inredd med jugendmöbler från tiden. Foto: Lars Gezelius

Vi sitter i matsalen, inredd med ett jugendmöblemang samtida med arkitekturen, och Stefan Atterwall berättar:

– Byggnaden var ombonad redan från början, den är tänkt att vara hemtrevlig. Huset planerades i gränslandet precis innan industrin tog över. Bryggerinäringen var under den förindustriella tiden en småskalig verksamhet som skedde i eller i nära anslutning till hemmet: i huset på gården eller i köket. Så steget är inte stort till det hem som finns här idag.

Interiör från förrummet, den nuvarande hallen, där glastaket syns mellan takbjälkarna. Diagram om öltillverkningens nationalekonomiska betydelse pryder väggarna. Foto J. Lindh
Via det glasade taket får utställningen indirekt dagsljus. Här visas bland annat olika humletyper. Foto: J. Lindh

Vi bläddrar i några äldre tidningsartiklar. Journalisten Bertil Widerberg beskriver i en artikel i Sydsvenska Dagbladet från 1964 villan i Bjärred: ”Associationer till skånska medeltidskyrkor infinner sig otvunget: alla dessa rundbågefriser blinderingar, ankarslut, gråvitgryniga putsytor. På tornet åt vägen utskjuter triangulärt en karnap med små rundbågiga gluggar; dessutom en balkong som ser ut som ett stycke svalgång som tappat trappan.”

Han skriver också om utställningens fasadfärg och om det kollektiva minnet som kan ha fel: ”Baltiska utställningens fasadkulör var ljust grå med endast en diskret mängd svart i det vita.”

Många mindes senare att utställningen var vit, så var det alltså inte. Samtidsvittnet och konstkritikern August Brunius skriver 1914 i Svenska Dagbladet om ”den grå arkitekturen”.

Ett hus som rymmer mycket folk

– Tanken var att här ska det rymmas mycket folk. Tänk dig en lyckad utställningsdag 1914. Så fungerar det fortfarande, att alla kan samlas mycket lätt i entrérummet. Du är mitt i huset. Här finns rymden uppåt och det behagliga ljuset, nischen med det välvda taket och glasverandan. Du kan dra dig undan men fortfarande vara del i en gemenskap, säger Stefan Atterwall och fortsätter:

– Här finns många avskilda rumsligheter. Det är inte som att flytta in i en skola eller kyrka, byggnader med stora rum och med långa avstånd. Känslan av att det planerades som ett hem finns kvar, det gör det möjligt att bo här. Saker är moderniserade men du kan gå runt i huset och känna sig förflyttad till 1914. Baltiska utställningen var något stort för Sverige och för de som levde då. Nu är alla utställningsbesökare borta. Kvar finns byggnader och bilder.

Trots den varma sommardagen ger mig rummen behaglig svalka.

Tack till Gertrud Richter, före detta stadsarkitekt i Lomma och till Pirkko Sjöström som ägde huset under 50 år. Tack även till Anna Brag som öppnade dörren till sin farfars fars paviljong.

Lars Gezelius

Den platsbyggda mönstersnidade hörnsoffan och en bronserad kolonn. Foto: Lars Gezelius

Relaterade blogginlägg

Visa alla blogginlägg
Omhändertagen fresk sprakar åter av färg
Bloggar
Publicerad:

Omhändertagen fresk sprakar åter av färg

När en personalmatsal blev kontor behövde den fresk som täcker en hel vägg rengöras, lagas och retuscheras. Lars Gezelius skriver om omhändertagandet av En dag i Papadates.
Författare:
Lars Gezelius
<strong>Den omvända futurismen</strong>
Bloggar
Publicerad:

Den omvända futurismen

”Grottan är för oss det ursprungliga, det var här allt började. Men vad bestod våra tidigaste rumsliga erfarenheter av och vilka essentiella värden har ärvts och blivit fundamentala inom arkitekturfältet?” Det frågar Kabage Karanja från Cave Bureau, ett arkitektkontor som lever och verkar i en kontext olik allt annat. Lars Gezelius har besökt en utställning på Louisiana tillägnat kontoret.
Författare:
Lars Gezelius
<strong>Kyrktak blev pionjärprojekt inom datorgenererad design</strong>
Bloggar
Publicerad:

Kyrktak blev pionjärprojekt inom datorgenererad design

Har bloggaren Lars Gezelius upptäckt ett av de första exemplen på datorgenererad design? Utifrån dagboksanteckningar av arkitekt Wolfgang Huebner berättar han historien om när pionjärprojektet, den nygotiska kyrkan i Lomma, fick ett nytt, mönstrat skiffertak.
Författare:
Lars Gezelius