Succé för Karlshamns Arkitekturvecka

Publicerad:
Länsförsäkringars kontor, ett av de hus som slog upp dörrarna under Karlshamns Arkitekturvecka. Foto: Emina Kovacic
Länsförsäkringars kontor, ett av de hus som slog upp dörrarna under Karlshamns Arkitekturvecka. Foto: Emina Kovacic

Det finns en tjusning i de tillfällen i livet när vi sätter bollen i rullning utan att egentligen veta var den ska landa. När vi befinner oss i ett mellanrum där entusiasm, engagemang och genuint intresse möter spänd förväntan. När vi genom att sammanföra många engagerade personer tillför kreativ energi som skapar något nytt. När möjligheten att lyckas är lika stor och svår att bedöma som risken att misslyckas med satsningen. Det är då man har nytta av att plocka fram sin inre obotliga optimist och välja att se det hela som en nyttig erfarenhet… att bara våga… Så blev Karlshamns kommun första Arkitekturvecka till.

När programmet var klart och alla punkter förankrade återstod nervös väntan. Självklart hoppades vi från början på stor respons från allmänheten då vi samlat många engagerade föredragshållare, guider, kollegor, invånare och medarbetare. Det intresse för arkitektur och kulturmiljö liksom det sjudande ideella engagemanget i kulturfrågor som Karlshamns invånare visat i tidigare sammanhang ingav hopp.

För att starta veckan med en välbehövlig injektion och rikta oss till en bredare front med många olika målgrupper tog vi hjälp av vår näringslivsenhet som lånade ut sitt koncept Frukostmöte. Där möter fastighetsägare, mäklare, företagare och högskolan invånare under en timmes extern föreläsning om ett aktuellt ämne. Thomas Sandell, arkitekt och en av årets sommarpratare, kändes som ett självklart val att inleda evenemanget, inte minst då han är högaktuell med flera projekt i Karlshamns kommun och i Blekinge!

Med naturlig självdistans, väl avvägda ord, korta tillbakablickar och genom att lyfta både genomförda och icke genomförda projekt påvisade han den komplexitet som arkitekter många gånger brottas med i projekt, oavsett tid och plats. Hur ett nej aldrig behöver förklaras medan ett ja alltid utförligt motiveras när det gäller stadsutveckling. På ett intressant sätt och med en eftersträvansvärd pondus fängslade Thomas Sandell ett nittiotal personer i en hel timme en tidig måndag morgon.

Thomas Sandell: ”Ny arkitektur skaver lite grand och ska väcka lite debatt. Vi lär oss att uppskatta saker när det har passerat lite tid...” Foton: Emina Kovacic och Rolf Hammar
Thomas Sandell: ”Ny arkitektur skaver lite grand och ska väcka lite debatt. Vi lär oss att uppskatta saker när det har passerat lite tid…” Foton: Emina Kovacic och Rolf Hammar

Sedan avlöste de olika punkterna varandra enligt plan. Cirka 500 kommuninvånare, företagare, kollegor och andra besökte de 13 programpunkterna. Att höra Länsförsäkringars chef berätta hur de vid flera brytningspunkter under projektets gång utmanas av övriga aktörer i byggprocessen att kompromissa med viktiga detaljer. Att det viktiga då är att orka stå fast vid arkitektens helhetsidé som bär hela vägen. Att det lönar sig att satsa på kvalitet! Att få höra någon annan säga det känns ovärderligt. En påminnelse om hur viktigt det är att hitta, vårda och klona alla de eldsjälar som på olika sätt och av skilda anledningar brinner för god arkitektur, kulturmiljö och stadsbyggnad.

Några glimtar från de olika programpunkterna.Foton: Emina Kovacic och Rolf Hammar
Några glimtar från de olika programpunkterna. Foton: Emina Kovacic och Rolf Hammar

Att låta fritidschefen, rektorn, vd:n & viltvårdaren, bosociala chefen, projektledarkollegor, miljöingenjören, stadsguiden, läraren, fastighetsutvecklaren och stadsodlarna berätta om och visa sina hjärteprojekt var en riktig fullträff! Arkitekt Sven Gustafssons berättelse om hur radhus på tak och kallbadhuset kom till blev så mycket mer när det presenterades tillsammans med de som initierat dessa, när vi fick hela berättelsen.

Arkitekturveckans sista punkt påminde oss om att arkitektur aldrig handlar enbart om det materiella utan hjälper oss att föra fram historien genom att förmedla viktiga berättelser.

Arkitekt Hanna Victorsons dotter Bodil (mer om Hanna Victorson i en tidigare blogg) och arkitekt Kristine Agergaard Jensens avslutande och välbesökta programpunkt manifesterade på ett stämningsfullt sätt att det inte är enbart hus vi förväntas förvalta. Minst lika viktigt är att inte glömma bort att föra vidare historien genom små berättelser om hur och varför husen blev till när utvecklingen upplevs rusa fram. Att arkitekturen och arkitekten alltid försökt att lösa sin tids utmaningar, att det bakom varje arkitektonisk gärning värd namnet finns en mängd små och stora beslut, personliga och professionella uppoffringar. Att det aldrig är enbart arkitekten som ansvarar för hur ett hus slutligen gestaltas.

När vi tar ett steg tillbaka och bjuder in andra professioner till ett öppet och jämlikt samtal om arkitektur och stadsplanering ges ingen part ett uppenbart tolkningsföreträde…Det uppstår ett tillåtande klimat där vi blir mera mottagliga för varandras synsätt och perspektiv. Vi blir också varse om att vi oftast klär samma tankar och idéer i olika begrepp beroende av vilken bransch vi råkar tillhöra. Genom att belysa hur arkitektur påverkar sociala, ekonomiska, identitetsskapande, kulturmiljömässiga med flera aspekter når vi ut med vårt budskap långt utanför de redan frälsta leden.

Fler ögonblick från de olika programpunkterna.Foton: Emina Kovacic utom det svartvita: Sten Vilson
Fler ögonblick från de olika programpunkterna. Foton: Emina Kovacic utom det svartvita: Sten Vilson

Karlshamns första Arkitekturvecka belyste hur arkitektur på ett självklart sätt vävs ihop och blir ett med begrepp som integration, grönska, kulturmiljö, lärande, stad och landsbygd, miljonprogrammet. Den lärde också att attraktivt boende kan betyda vitt skilda saker beroende på vilka referensramar vi har och var vi befinner oss i livet just nu. Att den definieras av många olika parametrar och inte enbart av sin yta. Att det finns en inbyggd stolthet över sina arbetsplatser, hem och livsmiljöer går inte att ta miste på när så många människor väljer att ställa upp att berätta, förutsättningslöst öppna sina hem och innergårdar så att andra kan komma in och få inblick i deras vardag.

Efter en hel vecka med arkitektur som tema känner jag mig trött, glad och lycklig. Det upplevda engagemanget och stora intresset är en tydlig bekräftelse att vi har något att vara stolta över, värt att vårda, utveckla och föra vidare till kommande generationer. Och att vi måste arbeta ännu mera proaktivt i våra offentliga roller. För förståelsen och kunskapen för den byggda miljöns betydelse kommer inte av sig själva! Och att vi ibland måste bli påminda av utomstående om av vad vi bör uppskatta!

Visst måste vi som arbetar i det offentliga alltid agera förebild i arkitektur- och kulturmiljöfrågor. Men vi får aldrig glömma allt engagemang, kraft och kunskap hos privata och ideella aktörer som är beredda att hjälpa till, satsa och ta mycket större ansvar när vi lyckats förmedla deras viktiga roll som samhällsbyggare!

Mer arkitektur åt folket!

Emina Kovacic är arkitekt SAR/MSA och stadsarkitekt i Karlshamn

Relaterade blogginlägg

Visa alla blogginlägg
Danmark inspirerar med blå och gröna rum
Bloggar
Publicerad:

Danmark inspirerar med blå och gröna rum

Min relation till Danmark är lång och kärleksfull. Den började med ambitiösa danska lärare under arkitektutbildningen i Lund, fortsatte med...
Författare:
Emina Kovacic
Hur levandegör vi det demokratiska samtalet i coronatider?
Bloggar
Publicerad:

Hur levandegör vi det demokratiska samtalet i coronatider?

Vi funderade hur vi skulle kunna presentera förslag så att så många som möjligt kan ta del av dem nu när vi inte kan ordna ett öppet samrådsmöte. Då kom vår planarkitekt på en lysande idé.
Författare:
Emina Kovacic