”Var du bor avgör när du dör” – om segregation i coronapandemins tidevarv

Publicerad:
De orättvisor som präglar den svenska bostadsmarknaden blir extra tydliga under coronapandemin. Foto: Evan Dvorkin
De orättvisor som präglar den svenska bostadsmarknaden blir extra tydliga under coronapandemin. Foto: Evan Dvorkin

När Sverige drabbas av en kris som spridningen av Covid-19 synliggörs sprickorna i välfärdssamhället. De bostadsområden som redan beskrivs som utsatta visar sig med all tydlighet verkligen lida av utsatthet. Här är ohälsotalen redan sedan tidigare som störst, vilket innebär att riskgrupperna är stora.

I vår läsning inför detta inlägg stötte vi på en artikel med några år på nacken, med rubriken ”Var du bor avgör när du dör”. Artikeln handlar om hur medellivslängden i Sveriges storstadsregioner skiljer sig dramatiskt mellan olika bostadsområden. Rubriken ges ny aktualitet i dagens pressade läge och är en riktigt obehaglig påminnelse om de orättvisor som präglar bostadsmarknaden i Sverige.

I Angered i Göteborg är den förväntade medellivslängden för en man nio år kortare än i västra Göteborg. I Malmö förväntas du leva sex år längre i Limhamn än i Rosengård. I Stockholm sjunker förväntad medellivslängd för varje tunnelbanestation söderut från centrum. Denna statistik visar att bostadssegregationen är livshotande. Och det är just människor som redan har en sämre hälsa som är mest i riskzonen för att drabbas under den pågående pandemin. Människor som på grund av trångboddhet har svårt att isolera sig.

Flera av de personer som avlidit av Covid-19 i Stockholm var bosatta i Järvaområdet, som består av stadsdelarna Kista/Rinkeby och Spånga/Tensta.

– Många bor trångt här. Flera generationer kan bo i samma lägenhet och det kan spela in. Samtidigt vet vi också att folkhälsan generellt sett är sämre i utsatta områden som Järva, säger läkaren Jihan Mohamed, styrelseledamot i svensksomaliska läkarföreningen, till SVT.

Det säger sig självt att uppmaningen från Folkhälsomyndigheten att stanna hemma får olika konsekvenser för dem som bor två personer i en trea och för dem som bor sex personer i en tvåa. Om det bara finns en eller två matbutiker i området där du bor kommer många människor oundvikligen att befinna sig på samma yta. Om all den service som finns är koncentrerad till ett enda, ofta ganska litet centrum, måste människor vara nära varandra. Om du inte äger en bil utan måste använda kollektivtrafiken är det väldigt svårt att hålla en meters avstånd till andra människor. Om du inte kan jobba hemifrån och inte har råd att inte jobba, är det omöjligt att lyda rådet att hålla behörigt avstånd till andra människor.

Att leva i karantän i en liten lägenhet torde vara väldigt annorlunda mot att leva i karantän i en villa med trädgård.

Vilka möjligheter som finns till social distansering visar sig tydligt i Sverige just nu. De beror på flera olika orsaker, politiska och samhälleliga, varav en är stadsplanering och arkitektur. Det område som vi medlemmar i Sveriges Arkitekter verkar inom.

”Var du bor avgör när du dör” är fortfarande sant och har med stor och tragisk tydlighet illustrerats av coronavirusets spridning. Vi hoppas att vår bransch minns detta även post-corona. Att vi alla måste ta bostadssegregationens risker och konsekvenser på största allvar när vi planerar, ritar och bygger städer. Det är på liv och död.

Disorder är ett designkollektiv som drivs och grundats av landskapsarkitekterna Karin Andersson och Johanna Bratel

P.S.1. Fyll i: KTH och Stockholms stad har tagit fram en webbenkät för att samla underlag och bättre förstå hur staden fungerar i en krissituation för sina invånare i olika delar av staden. Fyll i den och hjälp KTH:s forskning om hur vi genom planering och stadsbyggande kan nå mer jämlika livsvillkor och minska segregationen.

P.S.2. Boktips: Bostadsojämlikhet av Carina Listerborn. ”Vi har inte en generell brist på bostäder utan en ojämlik bostadsmarknad, som leder till bostadsbrist för vissa grupper. Ojämlikheten skapar utrymme för handel med bostäder, sängar och adresser.”

Relaterade blogginlägg

Visa alla blogginlägg
Stadsmord är ett krigsbrott
Bloggar
Publicerad:

Stadsmord är ett krigsbrott

Urbicid, stadsmord, är en brutal och irreversibel strategi som syftar till att erövra alla berättelser och minnen kopplade till den förstörda platsen, skriver Karin Andersson och Johanna Bratel.
Författare:
Disorder
Den urbana normen ger staden överläge
Bloggar
Publicerad:

Den urbana normen ger staden överläge

När vi pratar om staden som motor för utveckling och tillväxt, om städer som attraktiva kluster av kreativitet, blir landsbygden då det motsatta? Det blir en dikotomi där staden får överläge, skriver Karin Andersson.
Författare:
Disorder
”Du kan helt enkelt säga nej”
Bloggar
Publicerad:

”Du kan helt enkelt säga nej”

Alla vi borde ställa oss frågan: Hur kan jag som arkitekt bidra till ett bättre och mer rättvist samhälle? När politiker och beställare kommer med planer och projekt som inte respekterar mänskliga rättigheter kan vi helt enkelt säga nej, skriver landskapsarkitekt LAR/MSA Karin Andersson.
Författare:
Disorder