Disorder skriver med utgångspunkt från sin egen praktik på medborgardialoger och co-creation som inkluderar på riktigt.

Disorder

Disorder är ett kollektiv grundat 2013 av landskapsarkitekterna Karin Andersson och Johanna Bratel. De driver medskapande designprocesser och utforskande dialogprojekt med människor och offentliga platser i fokus. I sin blogg ger de exempel från sin egen praktik på medborgardialoger och co-creation som inkluderar på riktigt.