Planpriset

Planpriset instiftades 1992 av dåvarande SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund, och delas sedan 2002 ut av Sveriges Arkitekter. Det går till en kommun för ett väl utfört planarbete som behandlar en angelägen fråga.

Strukturbild Skaraborg. Arkitekt – Skaraborgs kommunalförbund, Chalmers arkitektur och samhällsbyggnadsteknik.

Och vinnaren är ...

Halmstad kommun vinner Planpriset 2023.

Se vinnaren

 

Om priset

Syftet med Sveriges Arkitekters Planpris är att uppmärksamma ett väl utfört planarbete som tar sig an en angelägen fråga. Dagens planprocesser är oftast komplexa och innehåller många dokument, underlag och analyser, som ligger i olika skeden i processen. Juryn väljer fyra nominerade som är nytänkande inom planering på olika sätt. Hur det faktiska utfallet av en planprocess blir beror på mer än det som nominerats, inte minst hur politiker fattar beslut. Priset består av ett diplom signerat av ordförande för Sveriges Arkitekters Akademi för Fysisk Planering samt juryns ordförande. Juryn utses av Sveriges Arkitekters Akademi för Fysisk Planering.

Jurymedlemmar 2023

  • Abdellah Abarkan, arkitekt SAR/MSA, PhD och professor, BTH
  • Jenny Jernström, planeringsarkitekt FPR/MSA, Rådhusintendent Strateg Fysisk planering, Östersunds kommun (ordförande)
  • Namo Marouf, civilingenjör inom hållbar stadsplanering och design med social hållbarhet som specialitet, Ramboll (ny)
  • Monica von Schmalensee, arkitekt SAR/MSA, senior rådgivare för Global utmaning, ledamot i IVA och ordförande för Form/Design Center i Malmö samt IQ Samhällsbyggnad (ny)

Jurysekreterare: Anna Forsberg