Nominerad Planpriset 2020

Kattvikskajen i Hudiksvall – nominerat till Planpriset 2020

Kattvikskajen i Hudiksvall var en av fyra som var nominerade till Sveriges Arkitekters Planpris 2020. 

Juryns motivering

“I arbetet med den nya stadsdelen har förhållandet till befintliga Hudiksvalls unika kulturhistoria varit avgörande. Kvalitetsprogrammet och detaljplanen tar hänsyn till de småskaliga kvarteren och träbebyggelsen. Inspiration har hämtats från den existerande staden vad gäller kvartersstorlek, entréförhållanden, gårdsrum, skala och materialitet. Arbetet har involverat politiker och byggherrar. På ett modigt och pedagogiskt sätt har viktiga principer bibehållits genom processen. Det finns en bra avvägning i den svåra balansen mellan en flexibel plan och en plan som styr det mest väsentliga som kommunen vill skapa: en plats för alla Hudiksvallsbor, inte bara de som bor i direkt anslutning. Med fokus på och omsorg om de allmänna rummen – där stråk, parker och torg binder samman den nya stadsdelen med den gamla – finns det potential att åstadkomma ett komplement snarare än en konkurrent till Hudiksvalls stadskärna.”

Fler nominerade till Planpriset

Visa alla vinnare och nominerade
Vinnare av Planpriset 2020
Vinnare 2020
Planpriset

Vinnare av Planpriset 2020

Strukturbild Skaraborg
Strukturbild Skaraborg vann Sveriges Arkitekters Planpris 2020. Priset delades ut på Arkitekturgalan den 25 mars 2021.