Guldstolen

Guldstolen är inredningsarkitekternas eget pris. Pristagarna ska ha högt konstnärligt, innovativt värde samt vara funktionell och välgestaltad.

EQT. Arkitektkontor: Studio Stockholm Arkitektur. Foto: Per Kristiansen.

Och vinnaren är ...

KTH huvudbyggnad 43:3 i Stockholm vinner Guldstolen 2023.

Se vinnaren

Om priset

Guldstolen är inredningsarkitekternas eget pris. Från och med 2023 finns två kategorier, interiör och produkt. Interiör delas ut varje år och produkt vartannat år. Pristagarna i båda kategorierna ska ha högt konstnärligt, innovativt värde samt vara funktionell och välgestaltad. Guldstolens jury utses av Sveriges Arkitekters akademi för inredningsarkitektur.

Jurymedlemmar 2023

Juryn för Guldstolen interiör:

  • Malin Ahlgren, arkitekt SIR/MSA, The Local Studio
  • Daniel Svahn, inredningsarkitekt MSA, Daniel Svahn Studio
  • Linda Petersdottir, inredningsarkitekt MSA, LightSupport
  • Marcia Harvey Isaksson, inredningsarkitekt MSA, SqCircle

Sekreterare: Ulrika Nero