Guldstolen

Guldstolen är inredningsarkitekternas eget pris. Pristagarna ska ha högt konstnärligt, innovativt värde samt vara funktionell och välgestaltad.

EQT. Arkitektkontor: Studio Stockholm Arkitektur. Foto: Per Kristiansen.

Och vinnaren är ...

KTH huvudbyggnad 43:3 i Stockholm vinner Guldstolen 2023.

Se vinnaren

Om priset

Guldstolen är inredningsarkitekternas eget pris. Från och med 2023 finns två kategorier, interiör och produkt. Interiör delas ut varje år och produkt vartannat år. Pristagarna i båda kategorierna ska ha högt konstnärligt, innovativt värde samt vara funktionell och välgestaltad. Guldstolens jury utses av Sveriges Arkitekters akademi för inredningsarkitektur.

Jurymedlemmar 2024

Juryn för Guldstolen interiör:

  • Christopher Kihlberg, arkitekt SIR/MSA Semrén + Månsson
  • Martin Pålsson, arkitekt SIR/MSA, White Arkitekter
  • Annie Wallér, arkitekt SIR/MSA, Ahrbom & Partner Arkitektkontor
  • Linda Petersdottir, inredningsarkitekt MSA, Lightsupport

Juryn för Guldstolen produkt:

  • Sami Kallio, inredningsarkitekt MSA
  • Joakim Granström, arkitekt SIR/MSA
  • Sofia Dahlén, arkitekt SIR/MSA
  • Eva Nyberg, arkitekt SIR/MSA

Sekreterare: Ulrika Nero