Pionjärer och politiska reformer som minskar utsläppen

Välkommen till ett samtal med det klimatneutrala byggandets pionjärer i LFM30. Ett samtal om vikten av lokala initiativ, pionjärprojekt, bättre politiska spelregler samt arkitektens roll i klimatomställningen utifrån Sveriges Arkitekters handlingsplan Vägen Framåt.

Sveriges Arkitekters handlingsplan Vägen Framåt.

Hur ställer vi om med hjälp av det befintliga byggnadsbeståndet, klimatneutrala byggnader, återbruk, resurseffektivitet och klimatkalkyler? Vilka insikter och framsteg har gjorts och vad är på gång inom LFM30? Hur kan designdriven transformation och nya arkitektoniska lösningar skynda på omställningen till ett hållbart samhällsbyggande? Hur kan arkitekterna ta en nyckelroll genom sin designprocess, med hjälp av nya verktyg, tjänster och roller? Och vilka åtgärder krävs från politikerna för att förbättra förutsättningarna för pionjärernas arbete och få resten av byggsektorn att följa efter?

Från vänster: Madeleine Nobis, Andreas Holmberg, Anders Eriksson Modin och Margareta Wilhelmsson. Foto: Jesper Landby, Sören Andersson.

Medverkande

  • Andreas Holmberg, hållbarhetschef Treano bygg AB/ordförande och initiativtagare LFM30.
  • Anders Eriksson Modin, arkitekt SAR/MSA, Fojab/gruppledare LFM30.
  • Madeleine Nobis, arkitekt SAR/MSA, Liljewall/gruppledare LFM30.

Moderator: Margareta Wilhelmsson, samhällspolitisk chef, Sveriges Arkitekter.

Arrangör: Sveriges Arkitekter

Om LFM30 – systemet om verktyg

LFM30 står för Lokal Färdplan Malmö och är ett branschinitiativ som verkar för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor. Målet är att samla hela värdekedjan av aktörer för att med gemensamma krafter åstadkomma förändring och visa hur det är möjligt att snabba på arbetet för att nå de nationella klimatmålen.

Mer om Arkitekturgalan