Behövs arkitekten i tidiga skeden?

Hur kan arkitekten skapa värden och stödja byggherren i tidiga beslutsprocesser?

Från vänster: Tommy Lenberg, Hanne Birk och Håkan Sandhagen.

Håkan Sandhagen, arkitekturchef på Akademiska Hus och Hanne Birk, utvecklingschef på Varvsstaden har ett samtal om hur arkitekten kan hjälpa byggherren att bli bättre beställare och hur arkitektrollen kan utvecklas för att stödja byggherren i tidiga skeden. Under samtalet ges publiken möjlighet att ställa frågor.

Medverkande

  • Håkan Sandhagen, arkitekturchef, Akademiska Hus.
  • Hanne Birk, arkitekt, utvecklingschef, Varvsstaden AB.

Moderator: Tommy Lenberg, Byggherrarna

Arrangör: Byggherrarna

Mer om Arkitekturgalan