Nominerad Planpriset 2019

Områdesplan i Lund nominerat till planpris

Områdesplanen Västerbroprogrammet i Lund var en av de fyra nominerade till Planpriset 2019.

Juryns motivering

I projektet Västerbro behåller Lunds kommun en drivande roll i stadsomvandlingsprocessen. När Öresundsvägens industriområde utvecklas lägger kommunen stor vikt vid långsiktiga samarbeten med fastighetsägarna och på medskapandeprocesser. Dess roll har varit att samla önskemålen hos många olika fastighetsägare och förena dem till en, gemensam, vision som ska rimma med målen i översiktsplanen. Projektet visar att kommuner med hjälp av långsiktigt planeringsarbete kan hålla i taktpinnen utan markinnehav som maktmedel. Lunds kommun har primärt använt tre verktyg för att stödja utvecklingen: Västerbroprogrammet, en kommunikationsplan och den så kallade Västerbropengen. Den sistnämnda syftar till att infria den gemensamma målbilden som mejslats fram av de inblandade aktörerna. Juryn vill lyfta fram det proaktiva arbetssättet, viljan att hitta nya lösningar inom och bortom ramen för tillgängliga planeringsinstrument, liksom det uppföljande arbetet med en handlingsplan som följs upp vart femte år av exploateringsledare, plan- och bygglovshandläggare och fastighetsägare.

Fler nominerade till Planpriset

Visa alla vinnare och nominerade
Vinnare av Planpriset 2019
Vinnare 2019
Planpriset

Vinnare av Planpriset 2019

Stockholms stad, exploateringskontoret
Fokus Skärholmen blev 2019 års vinnare av Sveriges Arkitekters Planpris. Juryn prisade kommunens förmåga att med planeringens hjälp aktivt visa vägen mot en socialt hållbar stad.
Arbete för klimatomställning kan få pris
Planpriset

Arbete för klimatomställning kan få pris

Bodens klimatomställningsarbete i översiktsplan var en av de fyra nominerade till Planpriset 2019.
Attraktiv kust och livskraftigt hav nominerat till planpris
Planpriset

Attraktiv kust och livskraftigt hav nominerat till planpris

Landskapsarkitekt Ann-Mari Lindberg
Attraktiv kust, livskraftigt hav – ändring av översiktsplan, Kristianstad var en av de fyra nominerade till Planpriset 2019.