Nominerad Planpriset 2019

Attraktiv kust och livskraftigt hav nominerat till planpris

Attraktiv kust, livskraftigt hav – ändring av översiktsplan, Kristianstad var en av de fyra nominerade till Planpriset 2019.

Juryns motivering

Kristianstad är en av de kommuner som mest påtagligt lever med de risker för översvämningar som ett förändrat klimat medför. Klimatarbetet framstår som en konsekvent utförd och integrerad del i planeringen: Ett idogt inventerande, kartläggande och värderande ger kunskap, beslutsunderlag och beredskap. Underlagsarbetet är konkret och mångfaldigt med flera dokument – förutom den nominerade havsplanen finns även en grönplan. Den mest påtagliga utmaningen är vattnet, då stora delar av kommunen ligger mellan noll och tre meter under havsnivån, men även erosion är en risk. Att resonera om byggstopp i attraktiva lägen och utreda upphävande av byggrätter är kontroversiellt och ställer planeringens kärna av balans mellan enskilda och allmänna intressen på sin spets. Kristianstad utmärker sig med en välutvecklad prioriteringsordning i föreslagna riktlinjer och åtgärder. Särskilt värdefullt är att planen belyser ekonomiska konsekvenser. Arbetet visar att politikens mod och handlingskraft stärks när planeringsarbetet levererar kunskap och tydliga argument. Klimatomställningen behöver mer av den varan och Kristianstads arbete är därför både angeläget och inspirerande.

Fler nominerade till Planpriset

Visa alla vinnare och nominerade
Vinnare av Planpriset 2019
Vinnare 2019
Planpriset

Vinnare av Planpriset 2019

Stockholms stad, exploateringskontoret
Fokus Skärholmen blev 2019 års vinnare av Sveriges Arkitekters Planpris. Juryn prisade kommunens förmåga att med planeringens hjälp aktivt visa vägen mot en socialt hållbar stad.
Arbete för klimatomställning kan få pris
Planpriset

Arbete för klimatomställning kan få pris

Bodens klimatomställningsarbete i översiktsplan var en av de fyra nominerade till Planpriset 2019.
Områdesplan i Lund nominerat till planpris
Planpriset

Områdesplan i Lund nominerat till planpris

SAR/MSA Katarina Meier
Områdesplanen Västerbroprogrammet i Lund var en av de fyra nominerade till Planpriset 2019.