Nominerad Planpriset 2020

Grönstrukturplan för Jönköping – nominerat till Planpriset 2020

Grönstrukturplan för Jönköping var en av fyra som var nominerade till Sveriges Arkitekters Planpris 2020.

Juryns motivering

“En allsidig och heltäckande sammanställning av grönskans olika dimensioner presenteras i denna plan för Jönköpings kommuns tätorter. I planen finns mål och strategier för att bibehålla och utveckla en ändamålsenlig grönstruktur ur flera perspektiv – ekologiskt, socialt, kulturhistoriskt, klimat-/dagvatten och grönstrukturen som stadsbyggnadselement. Denna breda ansats kopplar samman frågor som annars tenderar att behandlas separat från varandra. Ett samlat synsätt på grönstrukturen och en förståelse för hur dessa dimensioner samverkar möjliggör nya lösningar. Här ser vi tydligt hur de verktyg som kommunen förfogar över kan visa vägen för en mer hållbar framtid. Den digitala presentationsformen lyfter fram och synliggör materialet i sin helhet och sätter grönstrukturen i ett planeringsrelevant sammanhang. Innehållet borgar för att programmet kommer att tillämpas i stor utsträckning.”

Fler nominerade till Planpriset

Visa alla vinnare och nominerade
Vinnare av Planpriset 2020
Vinnare 2020
Planpriset

Vinnare av Planpriset 2020

Strukturbild Skaraborg
Strukturbild Skaraborg vann Sveriges Arkitekters Planpris 2020. Priset delades ut på Arkitekturgalan den 25 mars 2021.
Kattvikskajen i Hudiksvall – nominerat till Planpriset 2020
Planpriset

Kattvikskajen i Hudiksvall – nominerat till Planpriset 2020

Planavdelningen, Hudiksvalls kommun och Landskapslaget
Kattvikskajen i Hudiksvall var en av fyra som var nominerade till Sveriges Arkitekters Planpris 2020.