Nominerad Landmärket 2014

Strandpromenad kan vinna pris

Strömparken i Norrköping var en av fyra nominerade till Landmärket 2014.

Juryns motivering

Strandpromenaden vid Strömmen har fått en ny utformning och en unik upplevelse. Den nya Lekbäcken har gett förutsättningarna, vilket har resulterat i en centralt belägen park med tydlig identitet. Nytillskottet som löper parallellt med Strömmen ska förbättra fiskarnas livsbetingelser och öka människornas rekreationsvärde i staden. Norrköpingsborna har fått ett nytt sätt att röra sig längs Strömmen, med många möjligheter att stanna upp, sitta ner, leka, känna på vattnet, upptäcka och se fiskens vandring på nära håll.

Strömparken lägger stor vikt på barnperspektivet. Det är en plats för lek och lärande, där fiskvägen/bäcken är en integrerad del i barnens lekmiljö. Genom att efterlikna naturens slingrande bäck där små öar, hoppstenar och tuvor av strandvegetation är till synes slumpmässigt utplacerade, främjas inte bara fiskens livsvillkor utan barn uppmuntras till strandnära vattenlek. Omsorgen i projektet har varit i idéutveckling snarare än i detaljutförandet.

Strömparken är ett spännande exempel på hur en funktion som gynnar den biologiska mångfalden i staden även förbättrar människornas vardagliga levnadsförhållanden. Det är också ett bra exempel på ett väl fungerande parkrum där människor och djur samverkar i en annars tät stadsmiljö.

Fler nominerade till Landmärket

Visa alla vinnare och nominerade
Brovaktarparken, vinnare Landpriset 2014
Vinnare 2014
Landmärket

Brovaktarparken, vinnare Landpriset 2014

Nod Combine
Brovaktarparken i Stockholm, vinnare av Landmärket 2014.
Perennpark i Stockholm har chans att prisas
Landmärket

Perennpark i Stockholm har chans att prisas

Piet Oudolf
Skärholmens perennpark var en av fyra nominerade till Landmärket 2014.