Vinnare av Landmärket 2014
Vinnare 2014
Vinnare Landmärket 2014

Brovaktarparken, vinnare Landpriset 2014

Brovaktarparken i Stockholm, vinnare av Landmärket 2014.

Juryns motivering

En park som inte är avsedd att stanna till i, men som trots sitt utsatta läge med Essingeledens hårt trafikerade brospann som tak förmedlar en stark estetisk upplevelse till de som passerar, är något paradoxalt. Brovaktarparken väver ihop nivåskillnader i staden med diagonala stråk och skapar ett visuellt tydligt landskap. Den väcker förundran, den andas rörelse och hastighet i sitt formspråk och lyckas skapa en förtätad poetisk stämning.

Ett enkelt och tydligt formspråk med zick-zack-mönster ger en gestaltning som kan ta hand om trafikmiljöns skala och förena den med tillgänglighetskrav till en karaktärsfull helhet. Skarpa vinklar och lutningar i triangelformade ytor skapar ett intressant ljus- och skuggspel som ger parken nya skepnader under dygnets alla timmar. Det är landskapsarkitektur som närmar sig landskapskonst i sin ambition att dra nytta av trafikmiljöns ”icke-plats” för att gestalta den urbana miljön.

Den tydliga materialbehandlingen med betong och stenkross varieras med strikta ytor av enhetlig vegetation i ett kalejdoskopiskt mönster som binder samman platsen till en helhet. Ett konstgjort träd, som långsamt skiftar blommor, förstärker stämningen och understryker platsens paradox. Det är en gestaltning som samtidigt fångar och skapar platsens själ.

Fler nominerade till Landmärket

Visa alla vinnare och nominerade
Strandpromenad kan vinna pris
Landmärket

Strandpromenad kan vinna pris

Tyréns
Strömparken i Norrköping var en av fyra nominerade till Landmärket 2014.
Perennpark i Stockholm har chans att prisas
Landmärket

Perennpark i Stockholm har chans att prisas

Piet Oudolf
Skärholmens perennpark var en av fyra nominerade till Landmärket 2014.