Nominerad Kasper Salin-priset 2013

Saluhall i Göteborg nomineras till pris

Kville saluhall i Göteborg var en av fyra nominerade till Kasper Salin-priset 2013.

Juryns motivering

Kville saluhall ligger i Älvstranden som är ett viktigt utvecklingsområde för Göteborg. Saluhallen är en av de första byggnaderna i den nya stadsdelen och ger ett anslag till fortsättningen. Projektet är resultatet av en allmän arkitekttävling.

Byggnaden är till synes enkel i sin komposition och karaktäriseras av det göteborgstypiska gula teglet som i denna byggnad fått ett helt nytt raffinemang. Byggnaden ligger skickligt infogad på platsen tätt intill gågbron från spårvagnshållplatsen och alldeles nära trafikleden.

Byggnadsvolymen har vackra proportioner. Formen och fönsterläggningen definierar både de yttre och inre rummens karaktär på ett konsekvent och genomarbetat sätt. Terrasseringen skapar också möjligheter till publika uteplatser i två nivåer som komplement till det relativt trånga torget. Saluhallsrummet kan också utvidgas under de varmare årstiderna under skärmtaket och ut på torget.

Interiört skapar ljuset som kommer in genom muröppningarna tillsammans med de robusta materialen och den vackra detaljeringen en alldeles egen inramning åt en verksamhet som präglas av ständig förändring, färger och lukter. Den svängda trappan och balkongräckena är exempel på genomtänkt detaljering som ger karaktär. Nu kan Kvillebäcken erbjuda en för Göteborg typisk samlingsplats i en vacker och funktionell byggnad.

Fler nominerade till Kasper Salin-priset

Visa alla vinnare och nominerade
Utställningsbyggnad nomineras till prestigefyllt pris
Kasper Salin-priset

Utställningsbyggnad nomineras till prestigefyllt pris

White Arkitekter
Naturum Kosterhavet i Koster, Ekenäs, var en av fyra nominerade till Kasper Salin-priset 2013.
Bro nomineras till pris för sin arkitektur
Kasper Salin-priset

Bro nomineras till pris för sin arkitektur

Erik Andersson Arkitektbyrå AB
Tullhusbron i Norrköping var en av fyra nominerade till Kasper-Salin-priset 2013.
Bildmuseum nominerades till prestigefyllt pris
Kasper Salin-priset

Bildmuseum nominerades till prestigefyllt pris

Henning Larsen Architects och White Arkitekter
Bildmuseet i Umeå var en av fyra nominerade till Kasper Salin-priset 2013. Juryns motivering Sedan 2012 har bildmuseet en ny...