Nominerad Kasper Salin-priset 2013

Bro nomineras till pris för sin arkitektur

Tullhusbron i Norrköping var en av fyra nominerade till Kasper-Salin-priset 2013.

Juryns motivering

Tullhusbron är en gång- och cykelbro som elegant förbinder innerstaden med Strömsholmen i centrala Norrköping. Det är en efterlängtad förbindelse som har fått en elegant gestalt.

Arkitekten har konsekvent arbetat med stålet både i konstruktionen och i gestaltningen, vilket ger projektet en tydlig helhetslösning med en stark karaktär. I Tullhusbron har gestaltningsmässiga ambitioner och konstruktiv utveckling fått växelverka och detta arbetssätt har skapat ett byggnadsverk av mycket hög kvalitet. Stålets möjligheter har undersökts och använts in i minsta detalj. Genom att vara inspänd i fästena har bron kunnat göras mycket slank och i mitten har den en balkhöjd på mindre än en meter. Detta gör att roddarklubben i närheten fortsatt kan ro sina båtar under den samtidigt som människor rör sig över bron. I så stor utsträckning som möjligt har belysningen integrerats i bron och uppvärmningen av gångbanan gör att bron alltid kommer att vara snö- och isfri.

Fler nominerade till Kasper Salin-priset

Visa alla vinnare och nominerade
Utställningsbyggnad nomineras till prestigefyllt pris
Kasper Salin-priset

Utställningsbyggnad nomineras till prestigefyllt pris

White Arkitekter
Naturum Kosterhavet i Koster, Ekenäs, var en av fyra nominerade till Kasper Salin-priset 2013.
Saluhall i Göteborg nomineras till pris
Kasper Salin-priset

Saluhall i Göteborg nomineras till pris

Gustav Appell Arkitektkontor
Kville saluhall i Göteborg var en av fyra nominerade till Kasper Salin-priset 2013.
Bildmuseum nominerades till prestigefyllt pris
Kasper Salin-priset

Bildmuseum nominerades till prestigefyllt pris

Henning Larsen Architects och White Arkitekter
Bildmuseet i Umeå var en av fyra nominerade till Kasper Salin-priset 2013. Juryns motivering Sedan 2012 har bildmuseet en ny...