Stockholms Arkitektförening - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Från vänster: Jesús Azpetitia, Rebecka Tharschys, Martin Hedenström, Ingegerd Gyllenswärd, Anna Forsberg, Patrick Verhoeven, Björn Ekelund, Karin Westermark, Christin Svensson, Gabriella Gustafsson, Emilia Hallin, Anna Rex.

Stockholms Arkitektförenings mål är att erbjuda sina medlemmar ett forum för fördjupning, utbyte och inspiration kring arkitektur – byggnader, inredning, landskap, stadsbyggnad och planering. Vi arrangerar evenemang av olika slag – föreläsningar, samtal, visningar och initierar debatter om aktuella frågeställningar.

Varje år delar Stockholms arkitektförening ut ett eget arkitekturpris – årets ‘guldrum’, som går till den eller dem som på ett värdefullt sätt bidragit till och stimulerat det offentliga samtalet om arkitektur.

Styrelseordförande i Stockholms Arkitektförening är arkitekt Anna Rex.​

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev