STOCKHOLMS
ARKITEKTFÖRENING
Kalender 2014
April 2014

Styrelsen för Stockholms Arkitektförening

Ulrika Karlsson, ordförande, KTH Arkitekturskolan och servo stockholm

Mårten Setterblad, kassör, Nyréns arkitektkontor AB

Linnéa Olofsson, sekreterare, Landskapslaget AB

Emma Byström, redaktör, Stockholm Stadsbyggnadskontor

Frida Rosenberg, redaktör, KTH Arkitekturskolan

Lisa Grape, White arktiekter AB

Mattias Gustafsson, Urbio AB

Olof Grip, General Architecture Sweden AB

Ia Hjärre, Dive Architects AB

Ola Broms Wessel, Spridd AB

Boel Hellman, HappySpace

Daniel Norell, Norell/Rodhe och KTH

Anna von Schewen, Anna von Schewen Design & arkitektur

Rebecka Tarschys, adjungerad, frilansjournalist

Fritz Halvorsen, adjungerad från tävlingsgruppen/webredaktör, FFAR forum för arkitektur