Upphandlingsakuten - Sveriges Arkitekter
Arkitekt och beställare möts

Foto: Patrick Miller

 

Upphandlingsakuten ger Sveriges Arkitekters medlemmar insyn i vad förbundet gör för att förbättra villkoren i offentliga upphandlingar. Här kan du följa ärenden, läsa skrivelser och anmäla dåliga upphandlingar.

Vad gör Sveriges Arkitekter?

När förbundet upptäcker eller får tips om en upphandling som styrs av LOU, Lagen om offentlig upphandling, och verkar felaktig kontaktar vi upphandlaren och begär att villkoren ändras. Tveka inte att höra av dig om något verkar fel – som tipsare är du alltid anonym.

Överprövning och överklagan

Alla företag har rätt att begära överprövning av en upphandling. Men det är bara företag som deltagit i en upphandling som har rätt att överklaga resultatet av en upphandling. Sveriges Arkitekter som organisation kan varken begära överprövning eller överklaga resultatet av en upphandling. Däremot kan vi stå som ekonomisk garant för och, i praktiken, driva en överprövning för ett eller fler företags räkning.

Vill du prenumerera på nyheter från Upphandlingsakuten? Anmäl dig här:


Pågående ärendenAvslutade ärenden från 2014 och framåt