Göteborg Inköp handlar upp på ramavtal

Publicerad: 2022-06-13

Göteborg Inköp gör en ny ramavtalsupphandling av diverse arkitekttjänster.

En tidigare upphandling av samma avbröts tidigare under året efter påpekanden från Sveriges Arkitekter och presumtiva leverantörer. Sveriges Arkitekter menade att den förra upphandlingen bröt mot den grundläggande principen om transparens i LOU och dessutom innehöll fler oklarheter och onödiga avsteg från ABK09.

Denna aktuella upphandling bedöms inte har rätat ut de oklarheter som fanns i den förra upphandlingen utan har snarare lagt till ytterligare lager av komplexitet som inte på minsta sätt gör den mer transparent utan snarare än mer otydlig. Risken för en anbudsgivare för att göra fel och därmed inte en kunna lämna in ett godkänt anbud bedöms som överhängande – även för en omsorgsfull och seriös anbudsgivare.

Det upphandlingen prövar är snarare anbudsgivarens kompetens att fylla i en djungel av tabeller och dokument än kompetensen och förmågan att faktiskt kunna leverera de kvalificerade tjänster som Göteborgs stad behöver. I denna djungel finns också en rad faror i form av svårbedömda avtalsvillkor som lurar att slå till under avtalstiden.

Se Sveriges Arkitekters brev till Göteborg Stad (PDF i länklistan intill).

Svar från Göteborg Inköp, den 1 juli 2022, som inte vill kommentera pågående upphandling:

Hej Katarina,

Staden har mottagit ert brev avseende upphandlingen av byggarkitekter. Inkomna synpunkter är välkomna i vårt utvecklingsarbete, just nu har vi dock inte möjlighet att hantera dessa. Staden diskuterar inte pågående upphandlingar i media eller på annat sätt, av förklarliga skäl, utan svarar endast på frågor i upphandlingssystemets funktion för frågor och svar. Detta för att säkerställa likabehandling av alla anbudsgivare. Vi återkommer gärna för en djupare diskussion i ett senare skede då vi har avslutat upphandlingen. Under hösten är avsikten att mallarna för upphandling av tekniska konsulter, där arkitekter ingår, ska omarbetas och då kommer inkomna synpunkter att hanteras.

Med vänliga hälsningar

Iqbal Musaji

Chef för Inköpscentralen

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Ängelholms kommun upphandlar arkitekt
Upphandlingsakuten

Ängelholms kommun upphandlar arkitekt

Ängelholms kommun upphandlar arkitekt utan att använda branschens standardavtal ABK 09.
Publicerad:
Ulricehamn upphandlar arkitekttjänster
Upphandlingsakuten

Ulricehamn upphandlar arkitekttjänster

Ulricehamn upphandlar arkitekttjänster till lägsta pris och gör avsteg från ABK09. Sveriges Arkitekter rekommenderar att upphandlingen görs om.
Publicerad: