Ung Svensk Arkitektur - Sveriges Arkitekter

Ung Svensk Arkitektur är tidskriften Arkitekturs pris till arkitekter under 40 år. Priset tilldelas en eller flera arkitekter och ett av deras verk som färdigställts under de senaste två åren.

Priset ska sätta fokus på en ung generation, återväxt, eller framtiden kort och gott. Samtliga genrer kan nomineras, såväl landskap, inredning som hus. Syftet med priset är att söka efter och belysa nya tendenser i svensk arkitektur och att finna innovativa och nyskapande projektet av hög kvalitet.

Priset delas ut till personer och inte till kontor. Utifrån de bidrag som föreslås kommer en jury bestående av representanter för Arkitekturs redaktion och kritikergrupp att utse tre nominerade projekt.