Ung Svensk Arkitektur - Sveriges Arkitekter

Ung Svensk Arkitektur är tidskriften Arkitekturs pris till arkitekter under 40 år. Priset tilldelas en eller flera arkitekter och ett av deras verk som färdigställts under de senaste två åren.

Priset ska sätta fokus på en ung generation, återväxt, eller framtiden kort och gott. Samtliga genrer kan nomineras, såväl landskap, inredning som hus. Syftet med priset är att söka efter och belysa nya tendenser i svensk arkitektur och att finna innovativa och nyskapande projektet av hög kvalitet.

Samtliga genrer kan nomineras, såväl hus som landskap, plan och inredning.

Priset delas ut till personer och inte till kontor. Utifrån de bidrag som föreslås kommer en jury att utse tre nominerade projekt. Juryn väljs av Arkitekturs redaktion och består huvudsakligen av tidskriftens kritiker. Samtliga nominerade projekt publiceras i Arkitektur. Vinnaren presenteras med en intervju i tidskriften.

Ung Svensk Arkitektur delas ut vartannat år. Nästa gång på Arkitekturgalan 2022.