Tävling om Mittpunkten i Borås

Tävlingen är en tvåstegstävling, där första steget är en allmän 72-timmarstävling.

Tävlingsområdet ligger mitt i centrala Borås och har fått namnet Mittpunkten. Namnet syftar på läget mitt i den planerade långsträckta Viskans park. Området består redan idag av park men behöver utvecklas vidare för att bli en del av det långa parkstråket.

Uppgiften innebär att ta fram ett förslag för gestaltning av Mittpunkten. Tävlingsområdet sträcker sig från Hallbergsplatsen, över Hallbergsbron, in i Stadsparkens mitt och upp mot Sven Eriksongatan. Målet är, förutom en naturskön plats att passera igenom, att koppla ihop de norra och södra delarna av Borås centrum. Det ska också vara en plats som lockar till att stanna upp och slå sig ner en stund.

Tävlingshandlingar går att ladda ner via Tendsign vid tävlingsstart, den 7 december klockan 12.00.

Efter steg ett väljs tre till fem förslagsställare ut som får tävla vidare. I det andra steget är uppgiften att arbeta fram ett konkret förslag utifrån det gestaltningskoncept som föreslagits i steg ett. Efter avslutad tävling avser arrangören att förhandla om och ge vinnaren uppdraget att projektera och förverkliga sitt förslag tillsammans med Borås Stad.

De 3 till 5 team som tas ut till steg två ersätts med ett arvode om 250 000 kronor efter inlämnat, bedömningsbart och av juryn godkänt förslag. Teamet som står bakom det vinnande förslaget erhåller även en prissumma om 100 000 kronor.

Tävlingen arrangeras av Borås Stad, i samarbete med Sveriges Arkitekter, och är startskottet för Viskans Park.

Viktiga tider för tävlingens första steg

  • Tävlingsstart den 7 december klockan 12.00.
  • Frågor kan ställas via Tendsign under tävlingens gång, dock senast 9 december klockan 12.00. Frågor besvaras löpande under dagtid.
  • Inlämning av tävlingsförslag i Tendsign senast den 10 december klockan 12.00.