Tävlingsprogram för nybyggnad av Gotlandshems arbetsplats - Sveriges Arkitekter

Tävlingen för Gotlandshem AB:s kommande arbetsplats i Visby är nu påbörjad. Tävlingen genomförs i samarbete med Sveriges Arkitekter genom prekvalificeringen som nu följs av en projekttävling för fyra utvalda arbetsgrupper.

Tävlingens syfte är att skapa en mötesplats för alla, en eller flera byggnader som ska inrymma Gotlandshems löpande verksamhet, kontorshotell, uthyrningsbara verksamhetslokaler och lägenheter för korttidsboende. Att genom en bred genomlysning få fram förslag för en byggnad med hög ambition avseende ett blandat program och dess samspel med omgivningen.

Tider för tävling

  • Inlämning av tävlingsförslag, 22 maj 2020.
  • Tillkännagivande av juryns beslut, juni 2020.

Läs tävlingsprogrammet, PDF