Prekvalificering – nybyggnad av Gotlandshems arbetsplats

Gotlandshem AB bjuder in till prekvalificering för nybyggnad av vår kommande arbetsplats i Visby. Tävlingen genomförs i samarbete med Sveriges Arkitekter. Prekvalificeringen följs sedan av en projekttävling för fyra utvalda arbetsgrupper.

Syfte

Tävlingens syfte är att skapa en mötesplats för alla, en eller flera byggnader som ska inrymma Gotlandshems löpande verksamhet, kontorshotell, uthyrningsbara verksamhetslokaler och lägenheter för korttidsboende. Att genom en bred genomlysning få fram förslag för en byggnad med hög ambition avseende ett blandat program och dess samspel med omgivningen.

Vi vill skapa morgondagens mötesplats, morgondagens allmännytta, ett nav för verksamheter där socialt ansvarstagande står i fokus.

Mål

Målsättningen är att utveckla en plats som har funktionell och arkitektonisk verkshöjd med tydliga ekonomiska ramar. Med plats menar vi en eller flera byggnader samt utemiljön, det vill säga hela tomten. Vi ser inte nödvändigtvis en signaturbyggnad, men vi tror att platsen behöver vara stark i sitt uttryck och sin gestaltning.

Intresseanmälan

Intresseanmälan ska lämnas på svenska och vara arrangören tillhanda i Visma TendSign senast tisdagen 27 januari 2020.

TendSign är ett elektroniskt upphandlingssystem som arrangören använder för denna projekttävling. Det är kostnadsfritt för intressenten att använda systemet och att lämna intresseanmälan. För att få tillgång till systemet krävs en inloggning som erhålls av Visma TendSign.

Tidplan

Vi har inte bråttom men vi har en snäv tidplan. Med stort fokus och målmedvetet arbete tror vi att det kommer att gå. Ett första bevis för det är att vi nådde vårt delmål och öppnade tävlingen veckan innan jul.

Vårt hyreskontrakt på nuvarande lokaler går ut december 2022. Vi är väl medvetna om det vi har att göra efter tävlingen; fördjupning av detaljer från tävlingen, bygghandlingar ska fram, bygglov ska sökas, generalentreprenad upphandlas, och så ska det byggas.

Är du den rätta arkitekten att stödja oss i arbetet och vara med på resan? Är du den som bromsar oss när vi går för fort fram i detaljerna men även hjälper oss att hålla fast vid tidplanen?

Preliminär tidplan

 • Intresseanmälan och prekvalificering – frågor ska ha inkommit senast, 13 januari 2020.
 • Inlämning av intresseanmälan, 27 januari 2020.
 • Urvalsintervjuer, 6–7 februari 2020.

Tider för tävling

 • Tillkännagivande för de fyra inbjudna tävlande sker cirka 10 februari 2020.
 • Startmöte med inbjudna cirka 20–21 februari 2020.
 • Inlämning av tävlingsförslag, 22 maj 2020.
 • Tillkännagivande av juryns beslut, juni 2020.

Tider efter tävling

 • Projektstart, 2020.
 • Inflyttning, början av 2023.

Jury

Tävlingsförslaget kommer att bedömas av en jury bestående av nedan personer samt två ledamöter utsedda av Sveriges Arkitekter. Jäv får inte föreligga.

 • Christian Hegardt, Stadsarkitekt, Region Gotland.
 • Cia Heldtander Färnlöf, VD och arkitekt, Visbyark.
 • Elisabeth Kalkhäll, VD, GotlandsHem.
 • Markus Westerén, byggnadsingenjör, GotlandsHem.
 • Björn Lindqvist, byggnadsingenjör, KA, Visbyark.
 • Nina Sahlin, trädgårdsmästare, GotlandsHem.
 • Jon Rytterbro, miljö och hållbarhetsansvarig, GotlandsHem.
 • Oskar Ivarsson, landskapsarkitekt LAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
 • Mattias Palme, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter

Juryn kommer i förekommande fall, om behov uppstår, att rådfråga ytterligare sakkunnig expertis i de fall kunskapen inte finns, eller kan tillgodoses, inom jurygruppen.

Tävlingssekreterare: Ulrika Nero, Sveriges Arkitekter.
Tävlingsfunktionär: Agneta Blommark, Gotlandshem.

Läs hela inbjudan, PDF