Tävlingsförslag för nytt universitetsbibliotek i Göteborg - Sveriges Arkitekter

Tävlingen om nytt universitetsbibliotek i Göteborg har gått in i steg två. Nu kan du se de sju förslagen som lämnades in i tävlingens första steg.

Det är Akademiska Hus, i samarbete med Sveriges Arkitekter, Göteborgs Universitet och Göteborgs stad, som anordnar en inbjuden projekttävling i två steg om gestaltning av ett nytt universitetsbibliotek i Göteborg, i anslutning till Näckrosen.

– Vi i juryn har ett spännande uppdrag och får ta del av många riktigt bra förslag. Universitetsbibliotekets verksamhet och den unika platsen mitt i staden ställer höga krav på funktion och gestaltning. Genom tävlingen hyser vi stora förhoppningar om att hitta den bästa samarbetspartnern för en utveckling av nya lokaler för universitetsbiblioteket, säger Åsa Henninge, marknadsområdesdirektör vid Akademiska Hus.

Tävlingens syfte är att få flera nyskapande förslag till utformningen av ett nytt universitetsbibliotek, som visar på en syntes mellan funktion, form och ekonomi. Vinnande förslag ska vara möjligt att vidareutveckla i en fortsatt process med Akademiska Hus som beställare och Göteborgs universitet som hyresgäst.

Vinnaren utses i slutet av oktober 2020.