Tävling

Projekttävling om Göteborgs nya universitetsbibliotek

Publicerad: 2019-05-27

INBJUDEN PROJEKTTÄVLING I TVÅ STEG


Akademiska Hus, i samarbete med Sveriges Arkitekter, Göteborgs Universitet och Göteborgs stad, anordnar en inbjuden projekttävling i två steg om gestaltning av ett nytt universitetsbibliotek i Göteborg, i anslutning till Näckrosen.

Om tävlingen

Tävlingens syfte är att få flera nyskapande förslag till utformningen av ett nytt universitetsbibliotek, som visar på en syntes mellan funktion, form och ekonomi. Vinnande förslag ska vara möjligt att vidareutveckla i en fortsatt process med Akademiska Hus som beställare och Göteborgs universitet som hyresgäst.

Det nya biblioteket vid Näckrosen ska vara ett exempel på en modern byggnad som stödjer biblioteksverksamhet men som också är möjlig att utveckla om andra behov skulle uppstå, en byggnad som är robust över tid. Byggnadens uttryck ska signalera öppenhet och bjuda in människor med olika bakgrund till att besöka byggnaden så att den på alla sätt stöttar visionen för Näckrosen om att ”Näckrosen ska bli en gränsöverskridande mötesplats för humaniora, konst och kultur. Ett område för olikheter mitt i Göteborg”.

Efter en prekvalificering kommer 6–8 arkitektkontor att delta i tävlingens första steg. Inlämningskraven i steg ett är enklare i sin karaktär och en jury kommer att utse de bästa 2-3 förslagen. Dessa förslag kommer att få vidareutvecklas i ett andra steg då ytterligare tävlingsförutsättningar delges genom kompletterande bilagor. Upphandlingen genomförs som en projekttävling enligt LOU (2016:1145).

Preliminär tidplan

  • 12 juni 2019:  Sista dag för frågor i samband med intresseanmälan.
  • 28 juni 2019: Sista dag för inlämning av intresseanmälan.
  • 16–20 september 2019: Intervjuer med de 6-8 kontor som bedöms aktuella för tävlingen.
  • Vecka 38 2019: Startmöten
  • 29 november 2019: Inlämning av tävlingsförslag 1
  • Januari 2020: Tillkännagivande av juryns beslut steg 1
  • Mitten på maj 2020: Inlämning av tävlingsförslag 2
  • Slutet på juni 2020: Tillkännagivande av juryns beslut steg 2

Inbjudan

Länk för anmälan