Läs tävlingsprogrammet för nytt bostadskvarter i Kävlinge - Sveriges Arkitekter

Tävlingen om det nya bostadskvarteret i Kävlinge är nu påbörjad och pågår fram till 15 november. Tre utvalda team tar nu fram varsitt förslag enligt tävlingsprogrammet.

Läs tävlingsprogrammet här

Förslagen kommer att bedömas av en jury bestående av representanter från KKB och Kävlinge kommun samt två ledamöter utsedda av Sveriges Arkitekter. Bidragen utvärderas utifrån Arkitektoniska kvaliteter, tillvaratagande av läget, funktionella kvaliteter, hållbarhet, genomförbarhet och utvecklingsbarhet.

Vinnaren utses i januari 2020.