Vinnare utsedd i tävling om utformning av bostadskvarter i Kävlinge

Förslaget Pilevall är vinnare i tävlingen för kvarteret Exporten 44 i Stationsstaden i Kävlinge. Sunnerö Arkitektkontor.

Juryn har utsett förslaget Pilevall till vinnare i den inbjudna arkitekttävlingen för kvarteret Exporten 44 i Stationsstaden i Kävlinge. Juryn rekommenderar förslaget för fortsatt bearbetning och genomförande.

KKB Fastigheter AB bjöd in till prekvalificering för arkitekttävling avseende utformning av ett nytt attraktivt bostadskvarter i den nya stadsdelen Stationsstaden i Kävlinge. Syftet med tävlingen var att få fram ett förslag till utformning av ett nytt attraktivt bostadskvarter i den nya stadsdelen Stationsstaden i Kävlinge. Tävlingen syftar även till att handla upp arkitekttjänster för det fortsatta uppdraget att projektera bostäderna i kvarteret.

Vinnande förslag

Förslag Pilevall
Sunnerö Arkitektkontor

Juryns motivering:

Med sin gedigna och vackra tegelarkitektur utstrålar förslaget Pilevall kvalitet. En sammanhållen byggnadskropp mjukas upp av raffinerade indrag och utskjutningar och blir ett fint stadsmässigt tillskott på platsen. Förslaget förhåller sig till Kävlinges tegelarkitektur, samtidigt som det tillsammans med nya medborgarhuset och badhuset tillför ny identitet. Lokalernas placering stärker stråket mellan torg och badhus. Hanteringen av byggnadsvolymerna ger goda ljus- och ljudförhållanden i såväl gård som lägenheter. Planlösningar återspeglar mycket väl efterfrågade kriterier för god boendekvalitet och fin ljusföring.

Jury

Tävlingsförslagen har bedömts av en jury bestående av:

  • Mikael Strand, VD, KKB Fastigheter.
  • Anders Sätmark, projektchef, KKB Fastigheter.
  • Eva Hansson, marknadschef, KKB Fastigheter.
  • Lina Rosenstråle, sektorchef samhällsbyggnad, Kävlinge kommun.
  • Emma Olvenmyr, planeringsarkitekt FPR/MSA från Krook och Tjäder, utsedd av Sveriges Arkitekter.
  • Hans Willehader, senior arkitekt MAA/MSA från Kjellander Sjöberg, utsedd av Sveriges Arkitekter.

Projektledare för tävlingen och ansvarig för programmet har varit Mikael Strand, VD på KKB Fastigheter. Processledare för juryarbetet har varit Åsa Bexelius, landskapsarkitekt LAR/MSA från Sveriges Arkitekter. Julia Hertzman, arkitekt SAR/MSA från Sveriges Arkitekter var stöd vid framtagandet av tävlingsprogrammet. Tävlingsfunktionär har varit Ulf Petersson, förvaltningschef bostad på KKB Fastigheter.

Ladda ner juryutlåtandet, PDF

Relaterade tävlingsbidrag

Visa alla tävlingsbidrag
Förslag – Nabo

Förslag – Nabo

TävlingPrekvalificering för tävling om utformning av nytt bostadskvarter i Kävlinge
Förslag Naboe. BSK Arkitekter.
Förslag – Tripp Trapp Huset

Förslag – Tripp Trapp Huset

TävlingPrekvalificering för tävling om utformning av nytt bostadskvarter i Kävlinge
Förslag Tripp trapp-huset. Liljewall arkitekter.
Läs tävlingsprogrammet för nytt bostadskvarter i Kävlinge

Läs tävlingsprogrammet för nytt bostadskvarter i Kävlinge

TävlingPrekvalificering för tävling om utformning av nytt bostadskvarter i Kävlinge
Tävlingen om det nya bostadskvarteret i Kävlinge är nu påbörjad och pågår fram till 15 november. Tre utvalda team tar...