Tävling

Tävling om Stora torg i Halmstad

Publicerad: 2023-11-21Senast uppdaterad: 2023-11-20

Halmstads kommun anordnar en inbjuden projekttävling i samarbete med Sveriges Arkitekter. Fyra team kommer väljas ut för att tävla om gestaltning av Stora torg i Halmstad.

Senaste nytt
November 2023Inbjudan

Inbjudan till projekttävling

Halmstads kommun bjuder in, i samarbete med Sveriges Arkitekter, till en projekttävling. Fyra team kommer väljas ut för att tävla om gestaltning av Stora torg i Halmstad.

Halmstad håller på att utvecklas från stor småstad till liten storstad och behöver ta tillvara på den attraktionskraft i form av utbud och utvecklingsmöjligheter som kommer med denna utveckling, utan att tappa småstadens styrkor i närhet, trygghet och enkelhet. Tävlingen för ny gestaltning av Stora torg är ett led i att uppnå kommunens mål om ett mer attraktivt och levande centrum för alla boende, besökare och näringsidkare, idag och i ett framtida Halmstad.

Syfte

Tävlingens syfte är att få fram ett högkvalitativt gestaltningsförslag för Stora torg. Ett förslag som lyfter och tar tillvara platsens identitet och befintliga värden, samtidigt som det är nyskapande och kan möta både dagens och morgondagens behov av en central mötesplats i ett växande Halmstad.

Tävlingen syftar även till att, utan föregående annonsering, handla upp projekteringstjänster av det vinnande teamet för det fortsatta uppdraget att detaljprojektera Stora torg i Halmstad.

Målet är en levande och upplevelserik mötesplats som är trygg, tillgänglig och välkomnande. Ett torg med grönska, torghandel och trivsamma miljöer med en atmosfär där människor känner sig inspirerade att delta och bidra till gemenskap. Besökaren kan slå sig ner på en bänk i solen eller i skuggan av en trädkrona. Här finns serveringar som erbjuder mat och dryck året om.

Tävlingsuppgift

Tävlingens huvuduppgift är att ta fram ett gestaltningsförslag för Stora torg i Halmstad. Gestaltningen av torget ska ha en arkitektonisk och konstnärlig helhet där konsten är en väl integrerad del i gestaltningen. I uppgiften ingår också att presentera idéskisser för användning och eventuell om- eller tillbyggnad av den befintliga torgkioskbyggnaden samt gestaltning av delar av anslutande gator. Förslagen för torgkioskbyggnaden och anslutande gator ska ha en tydlig koppling till torget och dess gestaltning.

Prekvalificering

Prekvalificeringen syftar till att utse fyra stycken tävlingsdeltagare.

Intresseanmälan

Intresseanmälan ska lämnas på svenska. Eventuella intyg kan lämnas in på svenska, engelska, norska eller danska. Intresseanmälan ska lämnas in via Tendsign, och vara arrangören tillhanda senast 2024-01-07. Tendsign är ett elektroniskt upphandlingssystem som arrangören använder för denna projekttävling. Det är kostnadsfritt för intressenten att använda systemet och att lämna intresseanmälan, men det krävs en inloggning för att få tillgång till systemet. Frågor rörande projekttävlingen ställs via TendSigns funktion för frågor och svar.

Preliminär tidplan

  • Sista dag för frågor i samband med intresseanmälan – 17 december 2023
  • Sista dag för svar i samband med intresseanmälan – 22 december 2023
  • Sista dag för inlämning av intresseanmälan – 5 januari 2024
  • Meddelande till utvalda intressenter att de bjuds in att tävla – vecka 11, 2024
  • Startmöten – vecka 13, 2024
  • Inlämning av tävlingsförslag – vecka 25, 2024
  • Tillkännagivande av juryns beslut – vecka 41, 2024

Nyheter om tävlingen

Inbjudan till tävling om Stora torg i Halmstad
Tävlingar

Inbjudan till tävling om Stora torg i Halmstad

Halmstads kommun anordnar en inbjuden projekttävling i samarbete med Sveriges Arkitekter. Fyra team kommer väljas ut för att tävla om gestaltning av Stora torg i Halmstad.
Publicerad: