Inbjudan till tävling om Stora torg i Halmstad

Publicerad: 2023-11-21

Halmstads kommun anordnar en inbjuden projekttävling i samarbete med Sveriges Arkitekter. Fyra team kommer väljas ut för att tävla om gestaltning av Stora torg i Halmstad.

Halmstad håller på att utvecklas från stor småstad till liten storstad och behöver ta tillvara på den attraktionskraft i form av utbud och utvecklingsmöjligheter som kommer med denna utveckling, utan att tappa småstadens styrkor i närhet, trygghet och enkelhet. Tävlingen för ny gestaltning av Stora torg är ett led i att uppnå kommunens mål om ett mer attraktivt och levande centrum för alla boende, besökare och näringsidkare, idag och i ett framtida Halmstad.

Syfte

Tävlingens syfte är att få fram ett högkvalitativt gestaltningsförslag för Stora torg. Ett förslag som lyfter och tar tillvara platsens identitet och befintliga värden, samtidigt som det är nyskapande och kan möta både dagens och morgondagens behov av en central mötesplats i ett växande Halmstad.

Tävlingsuppgift

Tävlingens huvuduppgift är att ta fram ett gestaltningsförslag för Stora torg i Halmstad. Gestaltningen av torget ska ha en arkitektonisk och konstnärlig helhet där konsten är en väl integrerad del i gestaltningen. I uppgiften ingår också att presentera idéskisser för användning och eventuell om- eller tillbyggnad av den befintliga torgkioskbyggnaden samt gestaltning av delar av anslutande gator. Förslagen för torgkioskbyggnaden och anslutande gator ska ha en tydlig koppling till torget och dess gestaltning.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Studentävlingen Weland Next Step avgjord
Tävlingar

Studentävlingen Weland Next Step avgjord

Welands designtävling för arkitektstudenter är nu avgjord. Vinnande spiraltrappa av August Håkansson Orsvall uppvisade enligt juryn en imponerande och konsekvent minimalism.
Publicerad:
Se förslagen i tävling om Tegelbruksområdet i Tomelilla
Tävlingar

Se förslagen i tävling om Tegelbruksområdet i Tomelilla

Tomelilla kommun har bjudit in till projekttävling gällande gestaltning av Tegelbruksområdet intill Tomelilla tätort. Tävlingsperioden är avslutad och bidragen ska nu bedömas av juryn. Se de fyra förslagen.
Publicerad: